0

Schaakvereniging HWP Haarlem Corona-editie 2019-2020

Van de redactie... Dit keer geen jaaroverzicht zoals u van ons gewend bent. Om financiële redenen is het alleen in digitale vorm gemaakt. Het ziet er dan ook heel anders uit, net het dagelijkse leven, dat is ook niet meer hetzelfde als voorheen. Geen verslagen van de externe teams. Ook geen eindstanden van deze teams. Het waarom moge inmiddels duidelijk zijn. Alleen de kersverse teamcaptain van HWP N2 heeft een verslag weten te schrijven. De interne competitie is niet afgemaakt, net als de bekercompetitie. Er is dus ook geen clubkampioen en er zijn geen winnaars in de diverse ratinggroepen. Wel heeft de stand tot en met ronde 23 een plaatsje in dit overzicht gekregen, voor wat het waard is! Geen verslag van de Karel Kuip Vierkampen, van het Nova Toernooi en van de jaarlijkse Paul Pancras Memorial. Ook de traditionele fietstocht is niet doorgegaan. Een paar toernooien zijn nog wel gespeeld, o.a. de Haarlemse Meesters, het inmiddels bekende hands and brains toernooi en het Tata Steel Chess Tournament. Van deze toernooien kunt u wel het een en ander lezen. Wat valt er dan verder te lezen. Nou, heel wat. Ons verzoek om wat persoonlijke ontboezemingen in te sturen heeft aardig wat reacties opgeleverd. Zo hebben Theo Elstgeest en Jan Willem van Thiel een boek geschreven, legt Paul Tuijp uit wat hij in Koudekerk aan den Rijn te zoeken heeft en heeft Korneel Joppe een zeer persoonlijk dagboek bijgehouden waarvan in dit overzicht een deel te lezen is. Bas Kamps duikt in het spoor van Bobby Fischer en heeft zijn graf opgezocht. Richard Fritschy heeft zich bekeerd tot..? En uiteraard blikt Peter Beerens terug op het afgelopen seizoen. Frank Beverdam was goed op weg en toen… Theo Elstgeest heeft weer vijf vragen gesteld. dit keer aan Ben de Jong, Collin Boelhouwer, Bas Kamps en Marius Meesters. Frits Welling blikt terug op het afgelopen jaar en een paar enthousiastelingen zijn met grote schaakstukken aan de slag gegaan. Niet alleen omdat ze op die manier de anderhalve meter afstand wisten te bewaren maar vooral ook omdat het schaken zelf gemist werd. De jaarlijkse portettengalerij ontbreekt ook niet in dit nummer. Koos Stolk legt ten slotte uit wat de spelregels in coronatijd zijn. En wat heeft uw einredacteur zelf gedaan de afgelopen tijd vraagt u zich af. Nou, eigenlijk hetzelfde als de meeste mensen. Een beetje wandelen in de buurt, wat geklust, een paar boeken gelezen en gepuzzeld en verder hier en daar een partijtje schaak gespeeld, al dan niet op uitnodiging van een stel andere HWP’ers. Verder zijn we druk bezig geweest met het maken van vakantieplannen. Die moesten telkens bijgesteld worden.Het gekozen land dan weer wel in lock down of toch weer niet. Uiteindelijk besloten we om met ons tweede (mobiele) huis naar Noorwegen, het land van Magnus Carlsen te gaan. Lekker ruim en schone lucht. Op het laatste moment gingen de grenzen weer open en waren we welkom in dit prachtige land. Daar zijn we inmiddels aangekomen en zijn begonnen aan een rondreis van zuid naar noord en weer terug en in de avonduren de laatste hand leggen aan dit jaaroverzicht.Veel leesplezier gewenst. Charles Hensen Zijlweg 30 2013 DH Haarlem 023 - 5422517 haarlem@grapedistrict.nl 2 Corona-editie HWP 2020 Binnenweg 200A 2101 JS Heemstede 023 - 8009969 heemstede@grapedistrict.nl

Voorwoord Het was me wel het seizoen vrienden! Of eigenlijk helemaal niet… We waren net lekker op stoom, tot hét virus het leven bijna deed stilstaan. Sommigen van ons werden zelf ziek, sommigen verloren dierbaren in de strijd. Op het moment van schrijven is de storm geluwd, maar kunnen we (nog) niet terug naar het oude. Vanaf 1 juli mag de Sociëteit haar deuren wel weer openen voor ons. En daar is door een aantal enthousiastelingen gretig gebruik van gemaakt. Hopelijk is dit het begin van een seizoen waarin we elkaar weer live kunnen zien en spreken. Jullie lezen nu vooral hoe we onze tijd in quarantaine zijn doorgekomen. Hoe we het deden zonder de clubavond, soms zonder bord en stukken, vaker op een scherm. Niet hetzelfde toch? Al is het alleen al, omdat je geen partij van pak ‘m beet meer dan een uur speelt. Het gaat allemaal vlug en oppervlakkig. Voor even wel leuk, maar niet het echte schaak. Vind ik dan. Ik ervaar het spel aan het bord ook als enerverend, voor het scherm mis ik de emotie. Die van mijn tegenstander en van mezelf. Spelen in teamverband zou die emotie kunnen laten ontstaan en misschien kunnen de HWP-ers die op zondagavond een online teamcompetitie speelden getuigen. Heel veel dank weer aan de redactie en aan alle scribenten die dit bijzondere jaarboek kleur geven. En meer dan ooit in deze tijden: vergeet onze adverteerders niet! De slijter en hier over de wijnzaak schijnen nog wel aardige zaken te hebben gedaan, maar bij de Stal op de Kaag of Meijer aan Zee ontvangen ze ons graag. En dit is lijk bij natuuruitstek de tijd om eens bij schaakwinkel Het Paard in Amsterdam langs te Verbeter eindelijk gaan. nou eens dat openingsrepertoire, of zoek een interessant toernooiboek, een analyseboek van Timman of… ach, er is voor iedereen wel wat wils. Maak er een mooie zomer van. Laten we hopen dat we elkaar onder min of meer normale weer kunnen ontmoeten en het allerbelangrijkste: gezond! Paul Tuijp Het bestuur van HWP Haarlem Voorzitter: ……………….......... Paul Tuijp (ptuijp@chello.nl) Secretaris:……………............... Koos Stolk (kstolk59 @gmail.com) Penningmeester........................... Frits Welling (fwelling@wish.net) Interne competitie ...................... Peter Beerens (peter-berbel@hetnet.nl) Externe competitie...................... Sylvain de Ruijter (sylvain.deruijter@hotmail.com) Jeugdzaken: ……………………Frank Beverdam (frank.beverdam@hotmail.com) Externe Contacten:…………......Frits Welling (fwelling@wish.net) Redactie jaarboek:...................... Charles Hensen (hensen.charles@gmail.com) Informatie:…...........…………... www.hwphaarlem.nl Speellocatie: Sociëteit Vereeniging Zijlweg 1, Haarlem Telefoon: 023 5326008 Corona-editie HWP 2020 3 omstandigheden blijf

Coronaproef schaken Het verloop/groei van het ledenbestand Ondanks de Corona pandemie blijft het ledenbestand stabiel, een groei van 2 leden ten opzichte van afgelopen jaar. In totaal heeft HWP nu (7 juli 2020) 162 leden; 108 senioren en 54 jeugdleden. De volgende 9 senioren zijn het afgelopen seizoen afgemeld als HWP lid: • Arnaud Bom • Francesco Bosland • Rick van der Eijk • Xander Giphart • Theo Gosman • Jaap de Jager • Ronald van Kempen • Matthieu Uittenbogaard • Bexultan Zhadyrassynov De volgende 6 senioren zijn het afgelopen seizoen lid geworden van HWP: • Erdni Batyrev • André Bijl-Weisz 4 Corona-editie HWP 2020 Van de secretaris • Jan Boekelman • Joris Leertouwer • Zhaoqin Peng • Bart Stam De KNSB houdt staatjes bij van aantallen hoofdleden per vereniging. Per 1 april stond onze vereniging op de vijfde plaats van Nederland. De ‘top 10’ van de KNSB: aantal VerenigingNaam 222 S.V. Caissa 176 S.V. Almere 173 S.V. Amsterdam West 159 JSC Magnus Leidsche Rijn 157 HWP Haarlem 154 Arnhemsche S.V. 144 S.V. VAS 142 HSG 138 LSG 137 Schaakstad Apeldoorn Koos Stolk

Corona wat nu? Afgelopen seizoen is abrupt stopgezet. Door Rob Mulder kregen we een club op chess.com en via de Groninger Combinatie was er een clubcompetitie op lichess waar onze club de hoogste divisie wist te bereiken. De honger naar hout werd steeds groter en groot was onze vreugde toen onze premier aankondigde dat we vanaf 1 juli weer binnen mogen sporten. Deze zomer gaan we weer schaken op de sociëteit. Het kan weer en hopelijk blijft dat zo. Van de KNSB kregen we een aantal regels waar we aan moeten denken. Deze staan vermeld aan het einde van dit stuk. Seizoen 2020-2021 Vooralsnog gaan we er van uit dat de interne competitie na de zomer opgestart wordt. De externe competitie zal problemen op gaan leveren. De KNSB-competitie wordt opgestart voor die teams die mee willen/kunnen doen. Als we met vier of misschien wel vijf teams mee gaan doen, dan hebben we extra zaalruimte nodig om de 1,5 meter eis na te kunnen leven. Naast de zaal, is het zeer wel mogelijk dat spelers besluiten niet mee te doen omdat ze tot een risicogroep behoren. Vanwege al deze onzekerheden staat de KNSB toe dat teams mogen besluiten een jaar over te slaan. De NHSB-competitie zal soortgelijke problemen ondervinden. Corona, waar moeten we aan denken Kwetsbare sporters (boven 70 jaar en uit risicogroepen) dienen zelf hun risico te analyseren of zij op de sportlocatie zich in groepen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods uw huisarts; - Zorg dat altijd 1,5 meter afstand kan worden aangehouden tijdens het schaken. Er dient dus 1,5 meter afstand te zijn tussen 2 naastgelegen borden. Verder dienen looppaden breed genoeg te zijn. Bij borden links en rechts van het looppad dient het pad 3 Corona-editie HWP 2020 5 meter breed te zijn; - De omvang van de zaal bepaalt hoeveel mensen u toe kunt laten tot uw clubactiviteit. Wanneer u meer clubleden heeft dan de zaal aan kan: zorg dan dat mensen zich aanmelden. Hiermee kan voorkomen worden dat te veel mensen aanwezig zijn in de speelzaal; - Reinig het materiaal voor als na de training/wedstrijd; - zowel Reinig of desinfecteer uw handen voor aanvang van de wedstrijd; - Zorg waar nodig voor persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaakmiddelen voor materialen (water en zeep en voldoende papieren handdoekjes); - Begeleiders/ouders/toeschouwers: deze mogen in de speelzaal aanwezig zijn mits de regels voor 1,5 meter afstand dit toelaten; - Voor aanvang van de sportactiviteit zal er middels een gezondheidscheck een aantal vragen worden gesteld, een overzicht van de vragen aan het einde van dit document. - Schakers kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training of wedstrijd bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak. - Zorg dat u aanwezigheidsgegevens kunt overleggen voor eventueel bron- en contactonderzoek. Het advies is om de gegevens minimaal 4 weken te bewaren.

Stand interne na 23 ronden Pos Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Score Collin Boelhouwer Enno Noordhoff Jan Boekelman Max Merbis Harry Lips Peter Beerens Joris Leertouwer Ben de Jong Cees Visser 10 René In ‘t Veld 13 Harry van der Peet 14 Sylvain de Ruijter 15 René Duchene 16 Korneel Joppe 17 Bart de Valk 18 Kir Teo 19 Rob Mulder 20 Jan van Dorsselaer 21 Marco Boekhout 22 Sjoerd van Raaij 23 Stephan Blaas 24 Koos Stolk 25 Lex van Aalderen 28 Andrii Mishchenko 29 Martin Steinhart 30 Chris Rensink 31 Bas Kamps 32 Mahesh Patil 33 Peter Zoetemeijer 34 René Schulenberg 35 Anton Verdonk 36 Frank Homburg 37 Richard Vink 38 Arjen Doevendans 39 Paul Tuijp 40 Victor van Piggelen 41 Klaas Been 42 Jeroen Meulendijks 43 Rens Zuiderveld 46 Ton van Kempen 47 Niels Bernecker 48 Richard Breurkes 49 Frits Bakkes 50 Jurriaan Boeren 51 Gregor Waskowsky 52 Jan Willem Spanjer 53 Jaap Rotte W R V BRtg TPR 2532,3 13 8 3 2 2173 2149 2485,8 14 10 2 2 1961 2075 2197,9 14 8 4 2 2155 2104 2155,9 14 7 4 3 2097 1945 2086,8 11 5 2 4 2060 1953 2021 13 8 0 5 1926 1862 1948,9 12 8 4 0 2005 2073 1915,7 17 7 4 6 1847 1887 1889,8 8 5 2 1 1880 2066 1880,8 15 6 4 5 1966 1948 11 Hubrecht v d Brekel 1864,6 12 7 0 5 1999 1794 12 Jan Seeleman 1830 11 4 4 3 1900 1952 1826,5 12 7 2 3 1752 1781 1769,2 11 6 3 2 1712 1823 1751,2 9 5 1 3 2114 1897 1743 12 5 3 4 1642 1683 1722,6 9 6 1 2 1789 1746 1720,4 13 4 2 7 1742 1848 1675,9 10 7 1 2 1995 1942 1671,5 16 8 2 6 1667 1803 1641 15 6 4 5 1649 1613 1621,8 9 1 4 4 1752 1799 1621,5 17 4 9 4 1634 1728 1595,5 9 5 2 2 1753 1897 1593,2 10 5 2 3 1773 1837 26 Jeroen Schoonackers 1543,8 10 3 6 1 1927 1830 27 Ardjan Langedijk 1519,3 10 4 2 4 2121 1856 1461,8 7 5 1 1 1600 1931 1455,3 10 4 2 4 1520 1619 1444,8 15 3 5 7 1719 1611 1429,7 19 10 3 6 1727 1731 1420,6 11 4 1 6 1649 1756 1413,4 16 8 3 5 1672 1618 1385,6 7 4 0 3 1731 1606 1365,4 11 7 1 3 1636 1784 1326,8 6 5 1 0 1814 1873 1302,5 13 8 1 4 1794 1718 1288,3 14 5 4 5 1344 1675 1259,7 2 2 0 0 1795 2133 1256,2 19 5 8 6 1435 1527 1248,3 9 4 0 5 1567 1649 1232,8 9 2 1 6 1438 1440 1216,3 17 3 9 5 1450 1498 44 Luuk van den Broek 1211,5 20 8 3 9 1600 1548 45 Frank Beverdam 1177,3 16 5 3 8 1763 1549 1176,6 14 3 5 6 1617 1541 1172,7 13 7 1 5 1588 1577 1162,5 6 3 1 2 1638 1705 1151,8 18 5 1 12 1545 1564 1145,1 20 7 4 9 1418 1518 1104,1 8 5 2 1 1425 1699 1071 11 5 1 5 1627 1560 1067,5 13 5 2 6 1442 1469 6 Corona-editie HWP 2020 Pos Naam 54 Dim Langman 55 Indra Polak 56 Isaac Visser 57 Huub Elzerman 58 Richard Fritschy 59 Harm Jonker 60 Jan Willem van Thiel 61 Gerko Vos 62 Hans Huson 63 Hendrik Jan Gabriëls 64 Uri Lavy 65 Theo Elstgeest 66 Marius Jaspers 67 Cor Rombout 68 Bram Schoe 69 Onno Horst 70 Bob Crezee 71 Willem Mook 72 Ronald van Kempen 73 Richard de Groot 74 Erdni Batyrev 75 Fons van Dijkman 76 Willem de Ruig 77 Arnaud Bom 78 Adrie Pancras 79 Herman Leijte 80 Pepijn Steenbergen 81 Marius Meesters 82 Paul van der Hofstede 83 Frits Welling 84 Mark Hemelrijk 85 Patrick van den Oord 86 Pieter Levasier 87 Charles Hensen 88 Ger Dekker 89 Andre Bijl-Weisz 92 Wolf Mestrom 93 Allard Ligteringen 94 David Joziasse 95 Eelco Kummer 96 Andre Hendriks 97 Lukas Mulder 98 Rick van der Eijk 99 Ton Deutekom 100 Jan Schaap 101 Ruben Acohen 102 Martin Tolsma 103 Imme Glaude 104 Ruud Bulterman 105 Sander van Piggelen 106 Finn Lansink Score 998 989,4 973,1 926,3 922,7 906,1 899,5 891 876,4 864 859 826 822,3 821,2 820,1 799,7 746,6 742,9 732,8 691,8 691 689,4 682,5 674,3 621,4 603 599,5 587,1 575,6 562 561,9 559,8 534,9 521,1 90 Giulio Camilla Polacco 500,5 91 Yorick Tromp 457,5 424,6 416 407,3 398,6 390 381,3 372,6 364 348,6 329,1 328,9 320,4 312 272,9 271,8 Prt W R V 1048,1 18 1044,2 0 20 11 16 14 10 6 12 0 21 20 5 15 5 12 6 7 4 8 6 21 17 2 6 6 0 22 4 3 2 2 7 16 1 18 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11 1 1 1 16 1 TPR 5 6 7 1434 1482 0 0 0 2101 4 5 11 1400 1527 5 2 4 1460 1504 6 3 7 1556 1475 5 4 5 1461 1505 2 4 4 1564 1437 2 1 3 1498 1473 3 3 6 1517 1406 0 0 0 1754 7 7 7 1309 1445 4 6 10 1370 1442 2 1 2 1769 1603 5 3 7 1484 1458 2 2 1 1561 1610 4 3 5 1295 1455 3 1 2 1719 1596 1 2 4 1791 1523 2 2 0 1500 1713 3 2 3 1500 1606 5 0 1 1750 1746 4 5 12 1488 1368 3 4 10 1482 1357 1 0 1 1680 2020 3 2 1 1863 1710 3 2 1 1759 1628 0 0 0 1965 7 2 13 1374 1372 0 3 1 1369 1304 3 0 0 1539 1687 1 1 0 1443 1506 1 1 0 1732 1733 3 0 4 1541 1488 2 5 9 1336 1291 0 1 0 1503 1309 4 3 11 1450 1260 1 0 0 1750 2213 1 0 0 1704 1574 0 0 0 1929 0 0 0 1904 0 0 0 1846 0 0 0 1825 0 0 0 1762 0 0 0 1608 0 0 0 1500 0 0 0 1500 0 0 2 1377 1168 1 1 9 1407 1216 0 0 1 1524 1322 0 0 1 1350 1132 0 0 1 1171 874 1 1 14 1224 1157 0 0 1 1300 1024

De oudste en de jongste HWP’er broederlijk naast elkaar in de interne competitie HWP intern:onaf seizoen...... Enig historisch besef: Voor het eerst sinds de tweede wereldoorlog is er een clubkampioenschap van HWP tijdens het seizoen afgebroken. HWP is opgericht in 1938 in de glorietijd van Nederlandse schaken (Euwe was net wereldkampioen geworden). Na enkele succesvolle jaren volgde al gauw de tweede wereldoorlog. In 1942 was het niet meer mogelijk een zinnige competitie te spelen en pas op 26 juli 1945 werd er weer gespeeld. Zolang hebben we nu gelukkig niet hoeven wachten. Dit Coronajaar is in vele opzichten en verloren jaar en een onaffe competitie voelt zeer onbevredigend natuurlijk. Een kampioen is er ook niet, de spelers die goed waren dit jaar moeten het doen met een eervolle vermelding in het jaarboek. Maar laten we niet vergeten dat er in de eerste seizoenshelft gewoon 23 rondes zijn gespeeld en zoals altijd gebeurde er soms mooie dingen op de dinsdagavonden. Collin Boelhouwer kwam goed uit de startblokken en stond na 10 ronden fier bovenaan. Alleen René in ’t Veld kon hem volgen. Maar René hield het tempo van Collin niet vol. Enno Noordhoff had juist een dramatische seizoenstart, maar herpakte zich wonderwel en scoorde een mooie reeks. Enno won daarin ook de onderlinge wedstrijd tegen Collin. In de virtuele eindstand na 23 ronden zat Enno Collin op de hielen en was de enige die hem nog kon bedreigen. Helaas is een spannende finale ons ontnomen. Jan Boekelman, aftredend-kampioen Max Merbis, Harry Lips, Peter Beerens, Joris Leertouwer, Ben de Jong, Cees Visser en René in ’t Veld completeren de top-10. Ben was daarmee, net voor Cees de beste uit rating groep RG6. Ook goede seizoenen waren er voor Harry van der Peet (beste in RG5), Korneel Joppe (beste in RG4), Klaas Been (beste in Corona-editie HWP 2020 7 RG3), Jeroen Meulendijks (beste in RG2) en Arjen Doevendans (beste in RG1). Jeugdspeler Isaac Visser wist zeker in het begin van het seizoen te imponeren met vlotte combinaties, maar merkte dat toen de tegenstanders sterker werden er ook tegencombinaties kwamen. De grootste ratingstijger was Arjen Doevendans (9 uit 14) die dit jaar opmerkelijke progressie maakte, gevolgd door Uri Lavy (14 uit 21) en ons Oekrains lid Andrii Mishchenko (5 ½ uit 7). Volgend jaar beter en hopelijk gewoon weer een kampioen. Peter Beerens

Het schaken is weer begonnen Dinsdag 7 juli is het schaken weer begonnen met een rapid toernooi maar ook het jeugdschaak startte weer. Leuk was het om als eerste Patryk Dyksinski binnen te zien komen. Volgens zijn trainer was hij dit seizoen goed vooruitgegaan en zelf gaf hij aan dat hij schaken erg leuk vindt en dat hij ook veel studeert. Deze binnenkomst en gesprekje geven maar weer aan dat jeugdschaak een belangrijke plek heeft bij veel jeugdleden Patrick Dykskinski komt als eerste de speelzaal binnen Foto’s en tekst: Frits Welling 8 Corona-editie HWP 2020

Bekering van een internetschaker Al vele jaren speel ik de Grob-opening: g4 met wit en g5 met zwart. Dat levert mij op de club telkens geamuseerde dan wel meewarige blikken op. Het ís natuurlijk ook een inferieure opening. Bart Gijswijt heeft dat tegen Basman in de door hem gewonnen Haarlemse Meesters 2018 nog eens ten overvloede aangetoond. Maar een mens moet toch wat, als je niet van openingstheorie houdt. En toen dook het corona-virus op…….. Wat te doen? Uit armoe waagde ik mij voor het eerst van mijn leven aan internetschaken. Dat bleek een sterk verslavende bezigheid. In het begin kwam ik met rapidpartijen van 30 minuten in een achtbaan van tijdsoverschrijdingen, blunders en vingerfouten terecht. Jazeker, vingerfouten, en dat maar liefst drie keer. Dan staar je vol ongeloof naar het scherm waar jouw te vroeg losgelaten stuk op een verkeerd veld verschijnt. In een reflex probeer je dan nog het stuk dat ene veld verder te krijgen. Tevergeefs. En zo struikelde ik van de ene ellende in de andere. Op zich viel met dat alles nog wel te leven -het leven gaat immers niet over rozen-, maar daar bleef het niet bij. Veel erger was dat ik in die vele partijen tandenknarsend moest constateren dat ik bijna steeds in nare stellingen terechtkwam. Het was overduidelijk, zo kon het niet langer: Grob moest bij het oud vuil! En zo geschiedde. Ik ging mijn internetverslaving gebruiken om allerlei andere openingen uit te proberen, wat die ook precies mogen behelzen en hoe ze ook mogen heten. Het luidde een geheel nieuw schaakleven in. En dat op mijn leeftijd, wat een weelde. Aanvankelijk leverde deze late bekering geen geweldige successen op, maar dat had ik ook niet verwacht, en gaandeweg ging het beter, steeds beter. En nu? Nou, ik vertel dit verhaal niet voor niets. Jullie zijn hierbij gewaarschuwd. Ik speel werkelijk van alles. Clubavond Ze vragen telkenmale Hoe of het gaat met mij Dan moet ik steeds herhalen Wat ik al zo vaak zei ’t Is wel een beetje balen Ik mis mijn schaakpartij Corona-editie HWP 2020 9 Ik kan niet wachten op hervatting van onze clubavonden Richard Fritschy

In de rubriek “Vijf vragen aan…..” stellen wij je vier clubleden voor, die iets méér van en over zichzelf vertellen dan je normaliter aan de schaaktafel zou horen. Deze keer heb ik de volgende clubleden uitgenodigd om de Vijf vragen te beantwoorden: Collin Boelhouwer, Marius Meesters, Ben de Jong en Bas Kamps. Vijf vragen aan........ Collin Boelhouwer Dat hij kan schaken weten wij; maar er is veel méér en hoe zit ’t met zijn jeugdliefde………? Marius Meesters “Je kunt de man wel uit ’t water halen, maar het water niet uit de man.” Waar slaat dat op? Lees ‘t! Ben de Jong Ben traint de jeugd, elke week. Bravo! Dat wisten we al. Maar wist je dat Ben erg links is……? Bas Kamps Een “oude” bekende is terug op de club. Bas blijkt zeer veelzijdig te zijn, maar vindt zichzelf toch “behoorlijk normaal”. Ra, ra hoe kan dat? Theo Elstgeest Collin Boelhouwer Vertel iets over je sociale status; gezinssituatie, woonsituatie, e.d. Ik ben inmiddels bijna 11 jaar getrouwd met Mireille en woon sinds 2016 in Amsterdam. Hiervoor hebben we 7 jaar met veel plezier in Haarlem gewoond. We hadden een charmant huis dichtbij het centraal station, maar wilden graag meer buitenruimte. Uiteindelijk zijn we in Amsterdam geslaagd, waar we allebei ook werkzaam zijn. Wat doe je in je werkzame leven? Ik werk bij Bouwinvest, een institutionele vastgoedinvesteerder voor pensioenfondsen en verzekeraars en ben verantwoordelijk voor het winkelfonds. De laatste jaren waren met name vanwege de online verkoop natuurlijk uitdagend in de winkelmarkt, maar we wisten nog best een mooi rendement te realiseren. Ik schrijf dit nu tijdens de Corona-crisis en dat geeft weer een hele andere dynamiek. Het zorgt in ieder geval voor een spannende tijd en vraagt nu om veel overleg met retailers en aandeelhouders. Wat zijn naast het schaken jouw andere interesses, liefhebberijen en/of hobby’s? Ik ga graag een paar keer per week een rondje hardlopen (vaak ook nog met twee HWP-ers) of naar de sportschool. Daarnaast lees ik veel, vooral romans, maar ook geschiedkundige boeken en biografieën hebben mijn interesse. In de resterende tijd ga ik graag met Mireille op vakantie, uit eten, naar een concert of gewoon naar een gezellige bruine kroeg. Wat is je favoriete muziek, boek, film, museum of iets dergelijks? Muziek: Ik ben een groot fan van het hele oeuvre van Nick Cave, maar ook op muziekgebied weet ik mijzelf niet te beperken tot een genre of artiest. Symfonische Rock, Jazz, Electronic, Pop en Folk luister ik gemakkelijk door elkaar. Boek: The Secret History van Donna Tartt. Museum: Ik kom elk jaar wel een keer in het Rijks, het liefst alleen en in de vroege ochtend. De combinatie van architectuur en de collectie Oude Meesters blijf ik fascinerend vinden. 10 Corona-editie HWP 2020 Vertel nog iets bijzonders over jezelf De meeste HWP’ers zullen wel weten dat ik ook nog steeds lid ben van SKS uit Oost-Souburg, een klein gezellig clubje uit Zeeland. Als negenjarige werd ik SKS-lid en ik ben het sindsdien gebleven. Zie het maar als mijn jeugdliefde! Haha!

Marius Meesters Vertel iets over je sociale status; gezinssituatie, woonsituatie, e.d. Sinds 2012 woon ik met mijn vrouw Liohra in een appartement vlak bij het Frans Halsplein. Ik ben op latere leeftijd getrouwd en kreeg daarbij direct een bonusdochter. Daar kwamen een Engelse acteur als schoonzoon en ook nog drie kleinkinderen bij. Onze schoonzoon is inmiddels een soort BN’er omdat hij al in heel wat spotjes van verzekeraar OHRA te zien was. Zij wonen in de buurt van Londen, regelmatig gaan we over en weer enkele dagen op bezoek. Voor ons is de Brexit een grote teleurstelling, veel Engelse voorstanders denken nog maar eens verlegd en in Maastricht ten anker gekomen bij een pigment- en kleurstoffenfabriek van een Zwitserse multinational. In het begin flink wennen, een ander ritme van werken en leven. Van alles en nog wat kreeg van ons een kleurtje: ren, sigadrukinkt, rode en gele kaasbolletjes, tot roodbruine fietspaden. Grote klanten: Sikkens (lakken), DSM maar dat hun toekomst in het glorieuze verleden te vinden is. Hoe dan ook een ingrijpend besluit waar UK noch EU beter van zal worden. Wat doe je / deed je in je werkzame leven? Na mijn schooltijd, waarover later meer, heb ik 10 jaar bij een Rotterdamse tankvaartrederij gevaren. Transport in Nederland, België, Duitsland en stookolie, olie, Zwitserland benzine, van eetbare melasse, chemicaliën e.d. Varen, een mooi beroep, het zit in je genen en blijft altijd trekken. Ongeveer als: ‘Je kunt de man wel uit het water halen, maar het water niet uit de man’. Het leven aan boord is zwaarder en minder aantrekkelijk dan het vanaf de wal lijkt, of op de tv in ‘Langs de Rijn.’ Mijn koers in 1971 Wat is je favoriete muziek, boek, film, museum of iets dergelijks? Vooral popmuziek uit de jaren 60, 70 en 80 met als favoriete band Queen. Max Havelaar van Multatuli. Een felle aanklacht tegen het Nederlandse kolonialisme. The Third Man. (1949) Prachtige zwart wit film, spelend in Wenen vlak na de oorlog. Het geweldig scenaVertel nog iets over jezelf bijzonders Mijn jeugd en schooltijd. In januari 1944 ben ik geboren op een zeilend binnenvaartschip, een ten einde lopende transportvorm. Veel van die schepen zijn opgegaan in de bruine vloot. Voor ons, schipperskinderen, bestond geen leerplicht. In plaatsen met een schip(compounds), de Turkse tapijtindustrie en veel producenten van kunststof artikelen. Letterlijk kleurrijk een bestaan! Tot mijn pensioen heb ik 35 jaar met plezier leiding gegeven in de productie. Wat zijn naast het schaken jouw andere interesses, liefhebberijen en/of hobby’s? Puzzelen, vooral sudoku’s, een weekendje weg , korte reizen en fietsen. je geheugen zit! Het kunstmuseum Den Haag, mooi gebouw met een grote collectie van de Stijl. Het IJmuider Zee- en Havenmuseum is ook leuk en vooral op de zaterdagen dat oude scheepsdiesels zoals Brons, Kromhout en Bolnes gestart worden. Pure nostalgie met een oliekan. rio van Graham Greene in combinatie met de schitterende muziek van Anton Karas en de glansrol van Orson Welles zorgen ervoor dat deze film voor altijd in persbeurs was er het zogenaamde ligplaatsonderwijs. Een schooltje op of aan het water, met een of twee leerkrachten. Je volgde onderwijs, als je vader ‘aan de reis was’ kreeg je huiswerk mee en bij een volgende gelegenheid ging je weer naar school. Mijn ouders hadden vrijwel geen onderwijs gevolgd en dat moest beter bij hun kinderen vonden zij. Op sommige schippersinternaten werd versneld onderwijs gegeven. Met acht jaar er naar toe, elke twee trimesters een klas en met twaalf van school af. Groot voordeel was dat je niet al te jong je ouders lange tijd moest missen. Soms zag je je ouders in maanden niet. In de vakantie werd er wel eens een speciale reis aangenomen. Zo voeren we naar de Expo ‘58 in Brussel en naar de Floriade ‘60 in Rotterdam, waar toen de Euromast voor gebouwd is. Op normale internaten heb ik nog de Mulo en een HBS-B opleiding afgemaakt. Na een korte periode op de TH in Delft dacht ik, lijntrekken is toch niets voor mij en ben gaan varen. In 1969 kwam de leerplicht er ook voor schipperskinderen; vanaf 6 jaar naar school. Daarna zijn veel gezinnen naar de wal verhuisd. Mede daardoor, de enorme schaalvergroting en uitbreiding van het vaargebied naar de Donau, ging de vaart over op systemen zoals 2 weken op, 2 weken af. Soms met extra bemanning zodat er dag en nacht gevaren kon worden. Vervoer over water de juiste weg! Corona-editie HWP 2020 11

Ben de Jong Vertel iets over je sociale status; gezinssituatie, woonsituatie, e.d. Ik woon samen met Thea sinds 1997 en met Jurre, geboren in 1998. We wonen in de Koppestokstraat op steenworpafstand van zwembad de Houtvaart. Ik ben opgegroeid in een gezin met twee zussen en vier broers in Leeuwarden en heb in Groningen gestudeerd aan de lerarenopleiding in de vakken aardrijkskunde & wiskunde (tweedegraads). Nadat ik dat in 1980 had afgerond ben ik in 1983 afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen in het vak regiologie, een specialisatie van de regionale geografie en behaalde ik het eerstegraads leraarschap. Leraar werd ik echter niet. Wat doe je / deed je in je werkzame leven? Sinds 2012 ben ik ZZP-er en verricht ik vooral opdrachten voor overheden of semi-overheden op gebied van informatiemanagement, met name over digitale archivering. Vóór 2012 heb ik drie jaar gewerkt bij een adviesbureau in Den Haag en daarvoor 23 jaar bij de gemeente Amstelveen, eerst als onderzoeker en later als beleidsmedewerker informatiemanagement. Wat zijn naast het schaken jouw andere interesses, liefhebberijen en/of hobby’s? We houden van stedentrips of reizen naar Scandinavië, Groot-Britannië, de USA of recent nog naar Nieuw-Zeeland. We reizen dan het liefst met een huurcamper of anders wel met onze De Waard tent. Vroeger speelde ik fanatiek basketbal. Sinds dat ik in Haarlem woon tennis ik op zondagen ’s zomers met vrienden bij WOC en ’s winters bij Duinvliet. Verder fiets ik recreatief. Niet meer zo veel als voorheen, toen ik met vrienden fietstochten reed in diverse landen van Europa of meedeed aan klassieke toertochten zoals Limburg Mooiste, Luik-Bastenaken-Luik of La Marmotte met Alpe d’huez als toetje. Tegenwoordig houd ik het op de fietselfstedentocht op pinkstermaandag vanuit Bolsward en train ik vooral ter voorbereiding daarop. Wat is je favoriete muziek, boek, film, museum of iets dergelijks? Mijn favoriete muziek dateert uit de jaren ‘70 en ‘80 en varieert van Bob Dylan, Bruce Springsteen, Jackson Browne, Van Morrison en uit een latere periode Ryan Adams tot rockbands als Jethro Tull of Genesis in de tijd nog met Peter Gabriel. Lezen doe ik vooral tijdens vakanties met de betere thrillers of met reisverhalen van Bill Bryson of van Geert Mak. Meerdere boeken van W.F. Hermans, Maarten Biesheuvel en ‘de stamhouder’ van Alexander Münninghoff, ‘de buurman’ van J.J. Voskuil komen zeker op het lijstje met favorieten. Voor mooie films gaan we af en toe naar het filmhuis of kijken we via Netflix de betere series. 12 Corona-editie HWP 2020 Vertel nog iets bijzonders over jezelf Ik ben linksbenig en deels links- en deels rechtshandig. Tijdens het schaken heb ik het liefst de klok aan de linkerkant om de zetten aan de rechterkant van het bord te noteren. Ergens lijkt er iets gespleten dus, wie zal het zeggen. Thea vindt echter dat ik twee linkerhanden heb en gelukkig valt het dan wel mee met die gespletenheid. Ze vindt overigens ook dat het (zeer besmettelijke) schaakvirus wel wat minder mag in huis en dat het weer hoog tijd wordt om samen op pad te gaan. En gelijk heeft ze.

Bas Kamps Vertel iets over je sociale status; gezinssituatie, woonsituatie, e.d. Sinds 1989 wonen we, Ingeborg en ik, in Haarlem, waar onze 2 zonen, Martijn en Laurens, geboren, getogen en inmiddels weer uitgevlogen zijn. We zijn honkvast en steeds op hetzelfde adres aan de Velserstraat gebleven. En dat houden we zo, zolang het kan. Het is fijn in een buurt te wonen waar we ons geworteld voelen. Wat doe je / deed je in je werkzame leven? Lang gewerkt bij Arbeidsvoorziening, CWI en UWV meestal in rollen als beleidsmedewerker, secretaris van het bestuur of hoofd van een beleidsafdeling. Met het werk ben ik in de zomer van 2019 – enigszins voortijdig - gestopt, waardoor er weer ruimte kwam om te gaan schaken. Dat schaken had ik 7 jaar geleden, na een fysiek akkefietje, afgezworen. Eerst weer beter worden en werken, zo meende ik. Dat beter worden is gelukt. En eerder met werken stoppen kon, zo bleek vorig jaar. Dus nu weer achter het bord. Eens kijken of dat ook weer lukt. Begon wat roestig, maar gaat alweer ietsje beter. Wat zijn naast het schaken jouw andere interesses, liefhebberijen en/of hobby’s? Fotografie als eerste. In het najaar mag ik zelfs wat laten zien in een tentoonstelling. Een debuut. Daarnaast hou ik van schrijven. Dat debuut moet nog. We reizen graag en veel. Eindeloos nieuwsgierig naar plekken, die een beetje van de grote stroom afliggen. Op sportief vlak hou ik van hardlopen. Niet competitief, maar ontspannen in de Kennemerduinen struinen. Ik hou enorm van dat landschap. Met een loopgroepje de natuur in of ook alleen. Als ik niet ren, wandel ik. Als ik niet wandel, lees ik of kijk een film. En soms bestijg ik een oude racefiets, vintage zeggen sommigen. Lekker eten is ook belangrijk. Bij Teylers Museum ben ik als vrijwilliger actief; het archief van Hendrik Antoon Lorentz elektronisch toegankelijk maken. In Haarlem ben ik bezig om teksten van Haarlemse schrijvers en dichters op Haarlemse muren te krijgen. Er is eigenlijk zelden of nooit tijd over. Want er is altijd meer te doen dan er tijd is; dat boek moet nog gelezen, die tentoonstellingen bezocht en die films willen we nog graag zien. Met een stel vrienden gaan we om het jaar naar Athos, een Griekse monnikenrepubliek. Daaraan ben ik verslingerd geraakt. Nergens kan je mooier wandelen over eeuwenoude ezelpaadjes tussen de 20 kloosters. De kloosters zijn veelal middeleeuwse burchten. Het schiereiland is ongerept en anders dan het beeld dat velen van Griekenland hebben, geheel bebost. De reiservaringen publiceren we op een weblog. Wat is je favoriete muziek, boek, film, museum of iets dergelijks? Van alle categorieën heb ik zo mijn favorieten. Ik ben een veelvraat. De boeken van Robert McFarlane vind ik meeslepende ontdekkingstochten. Bill Bryson, omdat ie zo grappig is en zijn boekenkast zo mooi omvalt. A.F.Th. van der Heijden omdat ik zoveel herken. Alsof levens parallel lopen. En nog zoveel meer. Alle musea zijn de moeite waard, vind ik. Omdat verzamelingen, en de verhalen er achter boeien. Maar Teylers neemt een speciale plaats in. Daarnaast het Drents- en Assermuseum, die hebben vaak interessante tijdelijke tentoonstellingen. Maar het meest dol zijn we op de kunst en natuur van Museum Insel Hombroich. Qua muziek heb ik een brede smaak, maar het zwaartepunt ligt bij John Cale, Brian Eno en de Talking Heads/David Byrne. Gelukkig brengen de kinderen vele nieuwe muzikale impulsen, zo kom je op nieuwe ideeën, zoals DeWolff, Kruangbin, Black Keys etc. We vinden het ook leuk om samen naar concerten te gaan, We hebben muziektochten ondernomen naar Londen, Parijs en Frankfurt. Maar ook in Paradiso, voor een David Bowie tribute, of in het Patronaat komen we graag. Ook klassieke muziek staat op de rol. Bach tot Glass, van Stravinsky tot Satie. Kortom: ook hier eclectisch en gevarieerd. Vertel nog iets bijzonders over jezelf Nou zo bijzonder ben ik ook nou niet. Ik vind mezelf een behoorlijk normale man. Maar daar denken anderen wellicht het hunne van. Wat mij ooit aan het schaken bond waren de match om de wereldtitel tussen Fischer en Spassky, de prestaties van Jan Timman, als best of the west, en dat ik eens als student in een simultaan van Jan Hein Donner won. Pas ver na de studententijd, toen de vriendenclubjes om mee te schaken wat opdroogden ben ik op een club gaan spelen. Eerst lang in Amsterdam, bij het Probleem (voorheen de arbeidersschaakvereniging: de Rode Toren) en daarna bij HWP. Corona-editie HWP 2020 13

Schaken op anderhalve meter Corona of niet, geschaakt moest er worden. Maar ja, die anderhalve meter afstand hoe doe je dat met schaken. Laat er nou net in de buurt een heel groot schaakbord liggen waar de afstand van anderhalve meter geen enkel probleem is. Het bord lag er al een paar jaar ongebruikt bij en werd alleen gebruikt om overheen te fietsen. Zonde. Waar waren de schaakstukken? Die bleken in de bijhorende afgesloten kisten te liggen. Maar wie had de sleutels. Na een lange speurtocht kwamen ze boven tafel. Helaas waren de sloten niet zomaar open te krijgen. Ze bleken compleet doorgeroest te zijn. Met een paar slimme HWP’ers (een pleonasme, want alle HWP’ers zijn natuurlijk slim) lukte het toch om de kisten open te krijgen en de stukken, die onder het stof zaten, op de juiste plek te zetten. Na een flinke schoonmaakbeurt kon er geschaakt worden. En daar hadden een aantal HWP’ers en een paar toevallige passanten wel zin in. Dat kan je wel zien op de foto’s 14 Corona-editie HWP 2020

Corona-editie HWP 2020 15

Inspirerende ruimtes die zich perfect lenen voor jouw vergadering, receptie, workshop, familiedag of training. Het zal je aan niets ontbreken; de nieuwste faciliteiten, gastheerschap van onze stalmeesters, lekkere lunch of borrel en een prachtige omgeving. IN DIT NUMMER PG. 2 Dit op een eiland, Kaageiland, gelegen in het midden van de Randstad. Geef een korte omschrijving van het verhaal op pagina 2. Vertel ons wat we kunnen verwachten en wat de titel is. PG. 3 Geef ee www.stalopdekaag.nl | 0252-544688 | info@stalopdekaag.nl

Lichtpuntje in coronatijd Het valt me op dat mensen heel verschillend reageren op de coronacrisis. De een gaat laconiek en schijnbaar onverstoorbaar door met zijn leven, de ander komt de deur bijna niet uit en laat een bezorgdienst de boodschappen voor zijn voordeur zetten. Ik krijg de indruk dat vooral de mensen die normaliter zorgeloos door het leven gaan het nu moeilijk hebben. Voor hen is dit iets nieuws. Maar voor de schaker? Die is gewend om met angst om te gaan. Voor hem is dit niet meer dan een rimpeling op een toch al onstuimige zee. Anderhalve meter afstand? Ze weten niet beter. Als er een vergadertafel tussen de mensen in staat en er is een agenda zodat je weet waar je over moet praten, dan gaat het nog wel. Ook met andere geprotocolleerde sociale situaties zoals aan het schaakbord of de bridgetafel weten ze meestal nog wel raad. Maar op straat zijn ze al gewend om met een boog om anderen heen te lopen, liever nog lopen ze ergens waar ze niemand tegenkomen, in de vrije natuur. Van bioscoopzalen waar de buren met hun dijbeen of zelfs de onderkant van de schoen contact zoeken, ze moeten er niets van hebben. Behalve dat de club dicht was, is er voor de schaker niet veel veranderd. Alleen andere mensen gedragen zich anders dan anders. Ik mag het eigenlijk niet denken, De brieven van mijn vader Jan Willem van Thiel heeft half mei een boek gepubliceerd: De brieven van mijn vader, ISBN 9789463989763. Er is in het HD een artikel over verschenen. Het boek is te bestellen bij www.mijnbestseller.nl, dat is een doe het zelf uitgever waar Theo Elstgeest ook een boek heeft gepubliceerd. Bol.com of de boekhandel kan ook. laat staan hardop zeggen maar stiekem heb ik een beetje leedvermaak om die mensen die nu zo bang zijn. Weten zij ook eens wat het is. Jan Willem van Thiel met dank aan Ruben Acohen voor zijn commentaar op een eerdere versie Haarlems Dagblad 15 mei 2020 Corona-editie HWP 2020 17

In het spoor van Bobby Fischer 1. Bij het graf Het was een merkwaardige en indringende ervaring om, in een onaanzienlijk gehucht, Laugardælir om precies te zijn, ongeveer een kilometer van Selfoss gelegen, het graf van Bobby Fischer te zien. We waren op IJsland en reden er speciaal voor om. We konden het niet vinden en stuurden een paar keer de verkeerde kant op. Hier kon het toch niet zijn, zo meende ik, en we belandden op een golfbaan. Uiteindelijk parkeerden we de auto op een rommelig, stenig, veldje. Een kerk en nog geen handvol huizen. Een kerkhof rond de kerk, met nog heel veel ruimte voor nieuwe graven in het gras. Gelijk links van de ingang vonden we zijn eenvoudige graf. Hij lag daar alleen. Geen andere graven direct om hem heen. De staande grafsteen kan niet kaler: naam, geboorte- en sterfdatum. Een boeket paarse viooltjes op een verbindend grasveld fleuren het graf op. In zijn eenvoud juist ook indrukwekkend. Hier ligt wel een voormalig wereldkampioen schaken, ja die Bobby Fischer. De man die in 1972 de hele wereld in spanning hield voor wat toen genoemd werd de match van de eeuw . Het was nog volop Koude Oorlog. Een krachtmeting tussen Oost en West. Tussen de Sovjet-Unie, in de persoon van Boris Spassky, en het vrije westen. De Sovjet-Unie was 18 Corona-editie HWP 2020 al 35 jaar de enige leverancier van schaakkampioenen (Onze eigen Max Euwe was in 1937 de laatste geweest). Daarmee werd de superioriteit van het communistische systeem bewezen, zo meende men. Zou zo’n eenling, zo’n loner uit Brooklyn, NY, het kunnen bolwerken tegen het machtige Sovjet- schaakbolwerk, met zijn schaakscholen, zijn staatsamateurs en zijn onuitputtelijke bronnen? Dit thema zou een inspiratiebron gaan vormen voor vele films, boeken en zelfs voor een musical. Na zijn winst ging het dramatisch mis met Bobby. Daarvoor was het ook al geen gemakkelijke man. Na zijn overwinning op IJsland speelde hij meer dan 20 jaar niet. In de jaren negentig speelde hij een illegale revanchematch met Spassky in Servië, dat toen de paria van de westerse wereld was vanwege de oorlog die Joegoslavië splitste. Hij eindigde, na vele omzwervingen over de wereld, via Hongarije, de Filippijnen en Japan als balling in IJsland. Hij gedroeg zich ronduit onbehoorlijk en onaangenaam in paranoïde en antisemitische uitingen. Hij maakte het moeilijk om van hem te blijven houden. De VS wilden hem uitgeleverd zien. Maar dat deden de Japanners niet, die vervoerden hem naar IJsland, zijn nieuwe vaderland; hij had inmiddels de IJslandse nationaliteit verkregen. Daar werd hij liefdevol opgevangen. Door zijn nieuwe vaderland werd hij natuurlijk niet uitgewezen. Om dan uiteindelijk hier, in dit door God en alle mensen verlaten gat, terecht te komen. De ingestorte boerderij aan de overkant schijnt van een van zijn weinige vertrouwelingen geweest te zijn. Een trieste teloorgang van een briljante geest. Hij gaf mij destijds veel vreugde en inspiratie. Een van de redenen om destijds geïnteresseerd te raken in het schaakspel, de notatie te leren en de partijen uit de krant na te spelen. Ik heb nog een vage herinnering aan de opwinding die die match veroorzaakte. Er stond een wat oudere, dikkige, man met een gleufhoed voor het graf te prevelen. Voor de rest was er geen levende ziel te vinden. Hij vertrok en enige tijd later zagen we hem met een gebogen hoofd over de eenbaansweg naar Selfoss sjokken. 2. Herinneringen ophalen In Selfoss, een klein dorp van 6.000 zielen, groot voor IJslandse begrippen overigens, is aan de hoofdstraat een uithangbord zichtbaar waar het Bobby Fishercenter wordt aangekondig Het Centrum bevindt zich op de eerste etage, boven een bloemenwinkel. De ingang is aan de zijkant, de trap naar boven is gelardeerd met 6 foto’s van Fisher gedurende de match van de eeuw. Het is een kleine studie over lichaamshouding en over waar je tijdens een partij je handen kan laten. Boven gekomen is er één grote ruimte. Tegen de zijwand staan wat schaaktafeltjes; het bleek ook de ruimte van de lokale schaakclub. Er was alleen een morsige, uiterst dunne, man, archetype schaker. Hij vroeg me toen ik net lang rondgeneusd had, om de toegangsprijs te betalen. Dat deed ik graag. Zo sponsorde ik immers een lokale IJslandse schaakclub. Er waren verschillende vitrines met herinneringen aan de

match. Zoals foto’s over de hectische gebeurtenissen in 1972. Wat ik mooi vond was deze tekst van David Surratt: “Thank you, and all of Iceland, for being his friend, and for seeing beyond the illness, that seems to have gripped his mind over the years.” Ja, dat is ware vriendschap en geheel niet makkelijk, als je daar overheen kan kijken. Hij kwam te laat opdagen in IJsland. Pas na bemiddeling van Henry Kissinger, toen nog nationaal veiligheidsadviseur van de VS, was hij te bewegen om te gaan schaken. En ja, er was ook nog iets met geld. Met Bobby was er altijd wat met geld. Een van zijn verdiensten is dat hij vergoedingen voor schakers op de kaart heeft gekregen. Voor de dominante Russische staatsamateurs was dat niet nodig, de staat betaalde al voor hen. In de eerste partij maakte hij in een gelijke stelling (beiden 6 pionnen en een zwartveldige loper) op de 29ste zet een hele rare blunder, hij liet zijn loper insluiten, en moest met twee pionnen genoegen nemen. Dat was niet voldoende. Bij de tweede partij kwam hij niet opdagen. 0 -2 achter. Hij eiste alleen nog te willen spelen zonder het lawaaiige publiek, zonder camera’s en in een andere ruimte. Spassky stemde daarin uiteindelijk toe (als Spassky dat niet gedaan had was de geschiedenis anders verlopen en had de Rus gewonnen). En vervolgens begon Bobby’s schaakmachine te draaien. Hij won de eerst volgende, de derde partij, en vervolgens de vijfde en de zesde. Na de zesde applaudisseerde Spassky, die daarmee zijn respect toonde en eigenlijk al zijn verlies nam. Uiteindelijk werd het 12,5 – 8,5. Een klassiek jongensboekverhaal. 2-0 achter en dan toch winnen. Een van de mooiste uitspraken van Fischer zelf vind ik een, die hij deed toen aan het uiterste uiteinde van zijn leven. Hij werd gemasseerd door Magnus Skulason en daarna zei hij: ”Nothing soothes as much as the human touch.”. Op een dominante plek in de open ruimte pronkte de originele schaaktafel, die speciaal voor de match ontworpen was en waaraan de strijders daadwerkelijk gezeten hebben. Ook is er in het museum wat aandacht voor zijn tragische leven na de match van de eeuw en zijn komst naar IJsland. Je kan er T-shirts, pennen, mokken etc. van de match kopen. Die spulletjes heb ik wijselijk laten liggen. Toen ik de trappen weer afdaalde dacht ik, dat het lijkt of Fischers zingeving, toen hij bereikt had waarnaar hij zijn hele leven gestreefd had, wereldkampioen worden, implodeerde. Ik sprak een mevrouw in de boekwinkel annex koffietent aan de overkant, die verhaalde dat ze hem vaak had zien rondlopen. En dat er echt wel een steekje los was aan hem. Zo kwam de geschiedenis opeens heel dichtbij; de getuigen lopen er nog in het wild rond. Dit is zijn laatste portret. Een bijzonder bezoek aan een bijzondere plek. Als je toch in de buurt op doorreis bent, is het zeker als schaakliefhebber, maar ook als liefhebber van een bijzondere levensgeschiedenis, zij het met wrange kanten, de moeite waard om even te gaan kijken op beide locaties. Bas Kamps Corona-editie HWP 2020 19

Van Haarlem naar Koudekerk aan den Rijn Ja, ja, beste De redactie clubgenoten. wilde graag ervaringen ophalen uit de coronatijd. Over het gemis aan een partij schaak. Over het gemis van je clubgenoten, de gezelligheid van de clubavond. De waarheid is echter, dat de coronastilte me uitstekend uitkwam. Een nieuwe liefde kwam op mijn pad en juist op het moment, dat we een wintersportvakantie hadden geboekt naar Oostenrijk, sloeg het noodlot toe. van Leiden. Naar een huis met een tuin van meer dan 30 meter die uitkomt op de Rijn. Waar een zeilboot ligt, waar het groene hart begint. Koudekerk aan den Rijn werd mijn vakantiebestemming, toen mijn quarantaineplek. Nu mijn jongste dochter ook het huis heeft verlaten voor het grote Amsterdam, zit ik er nog. Heb ik jullie dus gemist? Hmmm. Heb ik het schaken gemist? Hmmm. Het begint na 4 maanden wel weer een beetje te kriebelen. De grote verliefdheid begint enigszins normale proporties aan te nemen. In ons geval dus een betrekkelijk noodlot. Ik ging nog met sneeuwkettingen naar haar -Sandra is haar naamtoe. In Koudekerk aan den Rijn. Gemeente Alphen aan den Rijn en onder de rook De moraal van dit verhaal is dus: wees voorzichtig met nieuwe liefdes, ze nemen je ook zomaar je schaakliefde af! Paul Tuijp Koudekerk aan den Rijn 20 Corona-editie HWP 2020

Iets bijzonders...................... Ik lees graag de rubriek “Vijf vragen aan….” . De geïnterviewde clubleden laten zich van een andere kant zien dan wij normaliter tijdens de schaakavonden van hen kennen. Vooral de vraag “Vertel eens iets bijzonders over jezelf” vind ik vaak verrassend. In eerdere uitgaven van ons jaarboek las ik dat Arnaud Bom ooit zes weken op een paard door Mongolië heeft en dat Hubrecht van Brekel een vakantie in Oeganda heeft overleefd. Jeroen Meulendijks liep 10 hele marathons en Victor van Piggelen heeft een klassieke Japanse motor in zijn woonkamer staan. Harm Jonker fietst lange afstanden in Spanje over de vias verdes, een oud spoortraject waar een fietspad van gemaakt is. Jan Seeleman stort zich graag op de genealogie: “waar kom ik vandaan en wat mag ik doorgeven aan mijn nageslacht”. Willem Mook maakt oude muziek op de luit en Lex van Aalderen wilde ooit beroepsschaker worden. Eric Coolen, beroemd illustrator en ontwerper van o.a. de cover van ons jubileumboek en notatieboekjes (alweer 7 jaar geleden), werd destijds ook gevraagd om iets bijzonders over hemzelf te vertellen. Hij liet weten dat hij door een onblusbare werkdrift en een immer rusteloosheid vooral ’s nachts werkt. Vandaar die mooie avond- en nachttekeningen van Haarlemse gebouwen. Iedereen heeft zo zijn of haar eigen bijzonderheden en die zijn vaak verrassend. Vraag er maar eens naar. Als je het mij zou vragen zou ik kunnen zeggen: “ik heb een boek geschreven”. Een boek over de politieke geschiedenis in het Nederland aan het einde van de achttiende eeuw. Mijn held in dit boek is Johan Derk van der Capellen; een patriottenleider die in conflict kwam met de toenmalige stadhouder Willem V. Bij het schrijven van dit boek werd ik geholpen door Wim Koesen (overleden in december 2018). Mijn boek werd weliswaar geen bestseller, maar ik vond het toch “best wel” stoer om een boek op mijn naam te hebben. Maar wat voor mij bijzonder was, was voor Wim Koesen echter “dagelijks werk”; hij had wel dertig boeken op zijn naam staan…………..Kijk, dat is nou bijzonder! Theo Elstgeest Tesselschadeplein 6 Tel. 023 - 5374767 2026 SV Haarlem www.bij-tessels.nl Corona-editie HWP 2020 21

De HWP-Senioren seizoen 2019-2020 Lex v. Aalderen Stephan Blaas Jan Boekelman Marco Boekhout Collin Boelhouwer Jurriaan Boeren Arnaud Bom Hubrecht v.d. Brekel Richard Breurk Jan van Dorsselaer René Dûchène Rick van der Eijk Theo Elstgeest Huub Elzerman Adam Feher Richard Fritschy Hendrik Jan Gabriëls Frank Homburg Onno Horst Hans Huson Jaap de Jager Pieter de Jager Marius Jaspers Ben de Jong Harm Jonker Finn Lansink Uri Lavy Joris Leertouwer Herman Leijte Pieter Levasier Allard Ligteringen Harry Lips Marius Meesters Patrick v.d. Oord Adrie Pancras Mahesh Patil Harry v.d. Peet Zhaoqin Peng Sander v. Piggelen Victor v. Piggelen Indra Polak Ja Bram Schoe Jeroen Schoonackers René Schulenberg Jan Seeleman Jan Willem Spanje Bart Stam Pepijn Steenbergen Martin Steinhart Paul Tuijp Bart de Valk 22 Corona-editie HWP 2020 Rene in ‘t Veld Anton Verdonk Richard Vink Cees Visser Gerko Vos Gregor Waskowsky

k s Ja ky Ruben Acohen Frits Bakkes Erdni Batyrev Klaas Been Peter Beerens Niels Bernecker Frank Beverdam Andre Bijl-Weisz kes Luuk v.d. Broek Ruud Bulterman Bruno Carlier Bob Crezee Ger Dekker Ton Deutekom Fons v. Dijkman Arjen Doevendans s Bart Gijswijt Theo Gosman Richard de Groot Thijs Heijltjes Mark Hemelrijk André Hendriks Charles Hensen Paul van der Hofstede Korneel Joppe David Joziasse Bas Kamps Ronald van Kempen Ton van Kempen Aran Kohler Ardjan Langedijk Dim Langman Max Merbis Wolf Mestrom Jeroen Meulendijks Andrii Mishchenko Willem Mook Lukas Mulder Rob Mulder Enno Noordhoff Jan Willem v. Prooijen Sjoerd v. Raaij Chris Rensink Cor Rombout JaapRotte Willem de Ruig Sylvain de Ruijter Jan Schaap Koos Stolk Kir Teo Jan Willem v. Thiel Martin Tolsma Babak Tondivar Yorick Tromp ky Frits Welling Harry Wierda Peter Zoetemeijer Rens Zuiderveld Corona-editie HWP 2020 23

We waren zo goed op weg en toen...... Met meer dan 50 kids startten we de jeugd Herfstcompetitie in september 2019. De op voorspraak van Peng van Hoofddorp overgekomen Chenwu Zhu was hierin oppermachtig. Hij verloor enkel van Cas Smets, maar finishte desalniettemin met een riante voorsprong op diezelfde Cas en de verrassend sterk voor de dag komende Floris Witlox. Ook de jeugdtitel 2020 leek een prooi te gaan worden voor Chenwu, totdat half maart Corona roet in het eten gooide. Maar als alles goed gaat wordt het kampioenschap in het najaar uitgespeeld. De evenementen die wel afgerond konden worden werden voor half maart 2020 gehouden. Het D-viertal bestaande uit het vijftal Isaac Visser, Chenwu Zhu, Pepijn van der Kruk, Jelle Kop en Kristian Vreeken vocht zich knap naar een 9e plaats op het NK dat over drie zaterdagen werd verspeeld in Rotterdam. Een plaatsje hoger eindigde het E-viertal, Tjacko Bok, Cas Smets, Floris Witlox en Chenwu Zhu. Dat was iets minder knap daar hier op een top 5 klassering was gerekend. Ook de persoonlijke NHSB kampioenschappen konden nog net op tijd worden afgerond. Ook hier deed Chenwu weer van zich spreken. Met een monsterscore van 8 ½ uit 9 werd hij kampioen bij de D-tjes. Voor Isaac en Tjacko die zich beiden ook voor het NK kwalificeerden. Een NK dat echter niet werd gehouden. Net zo min als het NK voor de E-jeugd, waarvoor Cas en Floris zich hadden geplaatst, en de Nationale Pupillendag, waarvoor Catootje Smets en Daan Vreeken naar Maastricht hadden mogen afreizen. Wel waren er de Online varianten. Best leuk natuurlijk in Coronatijd, maar helaas ook bij de kinderen al, een tikkeltje fraudegevoelig. Zo werd bij de D-tjes de winnaar uit de uitslag geschrapt vanwege “cheating”. Dat leverde trouwens Chenwu wel een derde plaats op in de eindrangschikking. Op clubniveau kwam het online schaken niet echt van de grond. Na een stormmachtig begin met meer dan 30 kinderen nam de animo gestaag af. Het blijkt toch veel leuker om achter een echt bord de strijd aan te gaan. Toch ook een primeur dit seizoen. Een jeugdteam, weliswaar aangevuld met een aantal “oudjes,” in de KNSB. Na een moeizaam begin, een 7 ½ - ½ nederlaag bij Leiderdorp, ging NHSB D-kampioenschappen 24 Corona-editie HWP 2020 HWP K4 vs Magnus Anna Paulowna het per wedstrijd beter. In februari werd nog met het kleinst mogelijk verschil verloren van koploper VAS, maar in maart werd de eerste overwinning geboekt en meteen een ruime ook. 5 ½ - 2 ½ tegen Magnus Anna Paulowna. Leuk feitje in deze is dat Tjacko Bok de jongste HWP’er ooit werd met een overwinning in de KNSB. Hij was 10 jaar, 4 maanden en 5 dagen toen hij tegen VAS het Amsterdamse jeugdtalent Rufus Ang versloeg. In ieder geval smaakte HWP K4 naar meer en volgend seizoen komt er als alles goed gaat zeker een vervolg. Tsja… en wat doe je dan zelf als de samenleving zo goed als stil komt te staan. Niet thuiswerken in ieder geval, want als ZZP’er zat ik al even zonder opdracht. En dat maakte ook dat voor de pandemie goed en wel losbarstte het huis al lang en breed opgeruimd was. Veel schaken dan? Dat viel eigenlijk ook wel mee. Ik kan mij er

maar moeilijk toe zetten om gestructureerd de schaakstudie op te pakken. Ik ben toch meer een fysieke sporter. En hoewel ik zeer kritisch ben ten aanzien van het RIVM/OMT konden we gelukkig in tegenstelling tot veel andere landen wel gewoon buiten sporten. En daarbij was het weer vaak ook nog erg mooi. Dus nu begin juli heb ik er al bijna 7000 km opzitten op de racefiets. Vaak alleen, af en toe met buurtgenoten en vrienden en éénmaal per week met clubgenoot Max Merbis, waarbij we de weken aftelden tot we weer een terrasje konden aandoen. En gelukkig kon dat weer per 1 juni. Met fietsen kan je best een dagdeel vullen, maar ook weer geen hele dag. Dus daarnaast heb ik mij op de Spaanse taal gestort. Vooral omdat we naar Zuid-Amerika op vakantie zouden gaan. “Zouden” want de voor afgelopen april/mei geplande trip ging uiteraard niet door en ook voor de nieuwe datum, begin november, vrees ik het ergste. Nog alle tijd om bij te leren dus en dat is nodig ook want als ik op Netflix een Spaanse serie kijk (Narcos, Casa de Papel) is het toch redelijk frustrerend hoe weinig ik ervan kan volgen. Gelukkig lijkt het ergste nu achter de rug en komt het gewone leven weer een beetje op gang. Alhoewel hetgeen ik het meest heb gemist, de sport, maar langzaam. En dan ook nog eens zonder publiek, wat het er niet leuker opmaakt. Voor wat betreft het schaken was de “nieuwe” start op 7 juli in ieder geval hoopgevend. Behalve de opstelling van de tafels was alles weer als vanouds. Nu maar hopen dat we per 1 In het laatste wiel tijdens de ronde langs de Noord Hollandse kust september weer gewoon de interne voor zowel jeugd als senioren kunnen opstarten. Frank Beverdam Met Max op het terrasje van de “ Blauwe Meije” Corona-editie HWP 2020 25

Handige hersenen en slimme handjes In 2020 begonnen we met een nieuwjaarstoernooi en zoals de afgelopen jaren werd er weer een schaakvariant uit de hoed getoverd en net als in 2019 werd er gekozen voor het hands and brains schaak. Het is dus niet de eerste keer dat dit gedaan wordt, maar voor degene die nog niet weten wat deze schaakvariant inhoud hierbij een korte uitleg. Je speelt met 4 mensen aan 1 bord, maar hoe werkt dat dan? Om de chaos niet totaal compleet te maken doen maar 2 van deze 4 schakers ook echt de stukken verplaatsen. Deze worden ook wel de “hands” genoemd. Wat doen die andere 2 dan? Dat zijn dus de “brains”. Zij moeten nadenken over welk stuk er het beste verplaatst kan worden door de hands. De hands mogen daarna wel nadenken welk van het genoemde stuk dit is in geval van bijvoorbeeld een loper of pion waar er meerdere van zijn en vervolgens deze verplaatsen naar een legaal veld van hun keuze. Dit kan tot erg interessante stellingen leiden aangezien de spelers mogelijk een totaal ander plan in gedachten hebben. Je ziet nog wel eens dat hetzelfde stuk herhaaldelijk door de brains wordt genoemd totdat de hands het stuk eindelijk op het veld zet wat de brains in gedachten had. Ook kan het nog wel eens voorkomen dat de brains iets over het hoofd ziet zoals dat een stuk staat aangevallen en terwijl hij dat stuk had moeten noemen om het te redden wordt er een ander stuk genoemd. Vervolgens de lastige taak van de hands om te proberen het beste van de situatie te maken met het stuk dat wel genoemd is. Om ervoor te zorgen dat de hersenen niet overspannen raken en de handjes ook wat rust krijgen wordt er elke keer gewisseld wie de hands en wie de brains is. Uiteindelijk waren Ben de Jong en Koos Stolk de winnaars van het 2020 Hands and Brains toernooi. Sjoerd van Raaij Corona-editie HWP 2020 27

Korneel’s Corona Cronieken Korneel Joppe houdt sinds Eerste Paasdag een dagboek bij. Hieronder een deel van dit dagboek. Van belang is om te weten dat V1 het woonhuis in Vijfhuizen is en V2 het vakantiehuisje in Voorthuizen Zondag 12 april 2020 Als jarenlang neem ik mij voor om vanaf 1 januari een dagboek te gaan bijhouden. Het idee wat ik dan heb is om op 1 januari mijn voornemens, verwachtingen, vragen, onzekerheden etc. voor het komende jaar op te schrijven en dit in de loop van het jaar bij te houden en te kijken hoe het er aan het eind van het jaar bijstaat. Maar het komt er nooit van. Sinds de coronacrisis vanaf maart ons land echt is binnengekomen, heb ik er vaak aan gedacht dat dít het moment is om mijn ideeën in de praktijk te brengen. Niet alleen om eind dit jaar op terug te kijken, maar om (als het mij gegeven is) over 20 of 30 jaar op terug te kijken, hoe ik toen dacht, hoe anderen erover dachten, hoe anderen en ik het hebben ervaren en te zien hoe het zich allemaal heeft ontwikkeld in de loop der tijd. Nu is het 1e Paasdag 2020 en is het zover. Ik ga starten, kijken wat het wordt! Korneel Joppe De wereld staat op zijn kop. Op het eerste gezicht lijkt er niets aan de hand, als je mij hier ziet zitten. Annelies en ik zijn gisteren vanuit V1 naar V2 gereden, gister-zaterdagochtend heb ik eerst mijn spijker-sorteer-project afgemaakt. Daarmee was ik begonnen, volgens mij vlak voor de corona-crisis echt losbrak, omdat ik toen schroefjes zocht om stormlatten op kantoor mee te maken in verband met de zeer zware storm die er zat aan te komen. En toen dacht ik volgens mij, laat ik al die spijkers en schroefjes eens gaan uitzoeken. Dat zal ergens begin maart zijn geweest, Annelies’ vader Hans leefde toen nog. Tja, in deze rare tijd is het de vraag wat nou het belangrijkst is: dat vader Hans is Een vrijwel lege Grote Markt overleden en we eigenlijk zouden moeten rouwen, of de coronacrisis. Gelukkig (naar omstandigheden) is vader Hans vlak voor de crisis overleden, d.w.z. we konden nog een normale begrafenis organiseren, hoewel ons werd geadviseerd geen handen te schudden en niet te zoenen. Maar dat deden we toen toch, hoewel we met mijn zus voorzichtig deden omdat zij zwaar verkouden was. Maar verder kon de begrafenis normaal doorgang vinden. Snel daarna is alles grondig veranderd. Maar zoals gezegd, als je mij hier ziet zitten dan lijkt het alsof er niet veel aan de hand is. Bijzonder is wel dat ik hier in V2 lekker buiten zit; we hebben vanmiddag de grote houten tafel uit de schuur gehaald en daaraan zit ik nu (20.15) nog gewoon te schrijven. Het is heel stil, afgezien van de vele vogels die ik hoor. Maar geen verkeer, geen vliegtuigen die hier wel over kwamen, de temperatuur is nog lekker, ietsje fris, ik heb wel een trui aangetrokken, maar windstil, voelt als een oase. Vanmiddag heeft het een half uurtje geonweerd, bijna zonder regen, maar het voelde met die stilte als Zuid-Frans, Provençaals aan. Provence, Umbrië, hoelang zou het nog duren eer we daar weer normaal naartoe kunnen? En kunnen we er ooit nog gaan wonen, waar we de afgelopen tijd toch steeds serieuzer mee bezig waren? In de vijver zijn een half uur geleden ‘onze’ 2 eenden geland, we hadden niet meer verwacht dat ze nog zouden komen maar dat ze aan het broeden zouden zijn. Een paar weken geleden waren ze er ‘s-ochtends, ook een keer ‘s-middags, maar ‘s-avonds hadden we ze nog nooit gezien. Maar ze zijn dus toch gekomen. Ze zitten nu vredig op de kant, het vrouwtje is gaan liggen en het mannetje staat, het lijkt wel of ze hier op de vijverrand gaan slapen. Of zouden ze toch nog even paren en dan terug naar hun nest? Zou de natuur iets merken van de veranderingen als gevolg van de coronacrisis? Geen idee .... in ieder geval worden er dieren gespot die steden binnenkomen doordat het daar zo rustig is .... maar dat soort dingen gebeurden misschien toch al ... zo nu en dan zag je wel zo’n filmpje op YouTube ... In ieder geval is het wel raar dat alle dieren geen flauw benul hebben van wat de hele mensheid wereldwijd bezig houdt en in zijn greep houdt ... heel onwerkelijk allemaal ... de dieren leven gewoon verder alsof er niets aan de hand is, de lammetjes lopen gewoon in de wei, de natuur ontwikkelt zich, zoals gewoonlijk weer 4 tot 6 weken eerder dan vroeger als gevolg van de klimaatverandering ... zou de coronacrisis op lange termijn een gunstige invloed (tenminste, ervan uitgaande dat de klimaat-verandering niet goed is (/was?)) hebben? Nu al is er veel minder vervuiling, is de hemel blauwer (“Als de hemel valt, hebben we allemaal een blauwe pet” zoals mijn moeder vroeger altijd zei en zoiets las ik gisteren in “De goede zoon”, ofwel, als gevolg van de coronacrisis zitten we wereldwijd allemaal in hetzelfde schuitje, jong of oud, arm of rijk, het virus maakt geen onderscheid, hoewel ouderen en zieken en mannen en mensen met overgewicht een veel grotere kans hebben om te overlijden), is de lucht schoner, is het véél stiller. Een troostrijk plaatje van de bollenvelden bij V1 28 Corona-editie HWP 2020 Waar gaat dit naartoe? Gaat corona in 1 klap het klimaatprobleem oplossen? Ik

kan het mij niet voorstellen, maar je weet het niet, het zou zomaar kunnen als de hele maatschappij moet worden heringericht ... Ik ben naar binnen gegaan, de eenden zitten er nog vredig, ik heb het gevoel dat ze er echt gaan overnachten. Ik schrijf binnen aan de gele ronde tafel verder. Erg fijn dat we hier nog naartoe kunnen ... hoewel ... je moet niet-noodzakelijke verplaatsingen eigenlijk vermijden, en een ritje V1 – V2 is natuurlijk niet noodzakelijk. Maar ja, we zitten thuis en hier alleen (samen), hebben met niemand contact behalve Annelies’ moeder, dus normaal gesproken zullen we het virus (als we het zouden hebben) niet verspreiden en kunnen we het ook niet oplopen. Hoewel ... gistermiddag toen we hier aankwamen zijn we direct gaan wandelen in het bos. Een route genomen grotendeels over paden waar je weinig mensen ziet, nu was er helemaal bijna niemand. Een enkele trimmer, wandelaar of fietser toen we meer over “drukkere” paden liepen, maar we hielden steeds ruim afstand, dus het virus oplopen (of verspreiden) is vrijwel uitgesloten. Maar toch, als je ons hier zo ziet zitten: we hebben zojuist een ijsje genomen, we hebben lekker gegeten vanavond, we hebben ontbeten met ei, matzes en paasbrood (opgestuurd door mijn zussen), we hebben koffie gedronken met paastaart, kortom het ontbreekt ons aan niets, alles is gewoon verkrijgbaar, in het begin is er wel gehamsterd, waren er schappen leeg of leger bijvoorbeeld eieren, pasta, brood, blikgroenten en wc-papier: vooral wc-papier werd gehamsterd (hoewel mijn theorie is dat er minder van op voorraad in winkels is omdat het zoveel ruimte in beslag neemt). Ook wij hebben gehamsterd: blikgroente, afbakbrood, pasta etc. en toen het verkrijgbaar was wc-papier, er stonden enkele pakken met 30 rollen, daar heb ik er 1 van genomen en ben ermee naar huis gelopen vanuit de Hoogvliet, met wc-papier over straat lopen, dat doe ik nooit, de tijden zijn echt veranderd ... Maar goed, alles is nog gewoon verkrijgbaar en dat vind ik toch bijzonder, alsof er niets aan de hand is: het water komt nog gewoon uit de kraan, het vuilnis wordt even vaak opgehaald, het wc-papier is weer gewoon verkrijgbaar, er is geen leeg schap meer, het riool werkt gewoon ... heel bijzonder, dat gaat allemaal gewoon door, dat is allemaal prima geregeld, maar wat als er veel mensen in de betreffende beroepen massaal ziek zouden worden, hoe zou het er dan uitzien allemaal? Wat gaan we allemaal nog krijgen, misschien niet hier in NL maar elders op de wereld? Vanmiddag hebben we een uurtje gefietst naar Voorthuizen, in de buurt van de nieuwe rondweg die er enkele maanden is, en dat was een fietstocht met een raar gevoel, een gevoel dat ik nog nooit bij een fietsHaarlems Dagblad 8 januari 2020 tocht heb gehad. Namelijk dat je als een soort paria, mogelijke besmettingsbron, aan het fietsen was, of dat andere mensen buiten zo’n paria waren of konden zijn, en dat je zélf steeds probeerde voldoende afstand van anderen te houden maar dat je ook van die anderen afhankelijk bent of zij voldoende afstand tot ons hielden. Bijvoorbeeld als we tegenliggers hadden, dan gingen wij achter elkaar en zoveel mogelijk naar rechts, maar veel tegenliggers bleven vrolijk naast elkaar fietsen, waarom zouden ze ook achter elkaar gaan? Onderzoek d.m.v. simulatiemodellen op de TUe heeft deze week uitgewezen dat voor trimmers, fietsers en zelfs wandelaars 1.5 m lang niet voldoende is omdat in de slipstream virussen kunnen zitten in bijvoorbeeld zweetdruppeltjes dus zou je bijv. 10 m moeten aanhouden ... Dus dat fietstochtje gaf toch een ongemakkelijk gevoel en na een uurtje vond ik het dan ook mooi geweest .... toch de fietsbenen even lekker rondgedraaid in dit prachtige weer in ieder geval (22 C). Het is nu 21.50, we zetten de radio aan op Radio 4, daar is rustige muziek te horen, muziek alsof er niets aan de hand is, ook dat gaat gewoon door. Hoewel, op Radio 1 en BNR is het de hele dag corona, corona, corona en nog eens corona .... En ook de krant, de NRC van gisteren heeft in het hoofddeel 27 bladzijden “Coronavirus”, geen binnenland/buitenland etc. meer, dan de Achterpagina waar Youp weer terug is uit het ziekenhuis vanwege corona (op zich jammer, want die Franca Treur was erg leuk), dan nog de bijlage Leven bijna geheel over corona (met extra puzzels --> wij hebben er (nog) geen tijd voor!), de Wetenschap, waar zou die over gaan? En de economie, en opinie? Donderdag 16 april 2020 Welke voornemens, verwachtingen, vragen, onzekerheden etc. hadden we op 1 januari? Ik probeer het terug te halen ... 1. Herstelt Annelies’ vader, of verzwakt hij verder? Haalt hij zijn 90e verjaardag? Blijft hij heel 2020 leven? En hoe gaat haar moeder? 3. Gaan we (we worden beiden 60) een lange reis maken net zoals 10 jaar geleden? 6. Hoe gaat het verder met Feyenoord onder Dick Advocaat die Jaap Stam is opgevolgd en de laatste tijd goede resultaten boekt? 8. Hoe gaat mijn schaakrating verder? Ga ik door de 1600 heen? Krijg ik tijd voor schaakles? 13. Wordt Donald Trump in november verslagen? 16. Krijgen we tijd om boeken te lezen? 35. Zijn we dit jaar zo gek een Audi TT te kopen? 42. Half maart gaat de maximum snelheid overdag van 130 naar Op weg van Vijfhuizen naar Voorthuizen Corona-editie HWP 2020 29

100. Ik ben benieuwd of iedereen zich daaraan gaat houden. 51. Vorig jaar is de gaswinning in Groningen, vanwege de aardbevingen, grotendeels stopgezet en moeten we de komende 10 jaar een transitie naar andere energiebronnen voor CV en koken gaan doormaken. Hoe gaat dit zich ontwikkelen, of gaat de gaskraan op een gegeven moment toch weer open? Tot zover mijn terugblik op 1-1-2020. Ik ben benieuwd hoe dit er op 1-1-2021 met betrekking tot deze 51 punten allemaal voorstaat ... Vrijdag 17 april 2020 Kortom, per 1/1 nogal wat dingen die in 2020 gaan spelen. Nog geen flauw benul van de coronacrisis die ons te wachten staat, behalve misschien een enkele arts in China, maar daar heeft de wereld nog geen weet van. Zondag 19 april 2020 Vandaag duiken we niet in de historie, maar hebben we het over de dag van vandaag. We hebben door de “intelligente lock-down” een regelmatig leven. Elke dag om 23 uur naar bed (geen late thuiskomsten van schaken / tennis / schaatsen meer). Hierdoor zijn we ook steeds rond 7 uur wakker, vaak vóór de wekker, erg prettig. Vandaag zijn we in V1 (Vijfhuizen): niet in V2 omdat we nog wat moeten werken. Om 12 uur voor het eerst sinds lange tijd Buitenhof gekeken. Eerst was er Jan Terlouw (85); naar zijn mening waren er als gevolg van de privatisering in de zorg veel te weinig voorraden mondkapjes; JT was nooit voorstander van de privatisering geweest. Daarna kwamen er 2 economen en toen Ramsey Nasr die een pleidooi hield om kunstenaars, vanwege hun creatieve vermogen en omdat ze vaak met fictie bezig zijn de toekomst te verbeelden, te betrekken om toekomstplannen te maken voor de 1.5-m-samenleving. Ik ben het niet met hem eens, er zijn in andere sectoren ook voldoende creatievelingen met Gaat Corona het klimaatprobleem oplossen? verbeeldingskracht. Na Buitenhof zijn we gaan fietsen: eerst langs de Bollenvelden van Van Haaster aan de Spieringweg, daar waren wat mensen aan het fotograferen. Wij ook een foto voor Sheila gemaakt; Annelies wil haar eens gaan bellen hoe het met haar gaat in Florida, al jarenlang geen contact meer gehad. Zij zal van die bollenvelden genieten. Daarna naar Groenendaal: er wordt coffeeto-go verkocht! Bij het klaphek wordt het hek voor ons opengehouden, de vrouw die het openhoudt doet een stapje extra naar achteren. Verder zijn er wel wat mensen in het bos. daarna door de winkelstraat van Heemstede gefietst, de meeste winkels dicht (maar waren ze vóór corona op zondag open?). De ijswinkel wel open, mensen staan op afstand in de rij, aan de balie waar het ijs wordt opgeschept, staan de medewerkers achter plastic platen. Maar het gaat dóór ... Daarna heeft Annelies gepind: na het pinnen haar handen ontsmet met oude gel! Wie had ooit gedacht dat we zó zouden gaan pinnen ... Vervolgens naar Haarlem centrum. We komen langs een park waar mensen in groepjes van 2 of 3 zitten, grotere groepen zijn niet toegestaan ... een wonderlijk gezicht nergens een grotere groep ...! Tenslotte naar Haarlem centrum. Eerst naar de Raaks, ik zie café Jop(p)enkerk niet, waar is die? We blijken er gewoon naast te staan, de terrasspullen opgestapeld, je herkent het gewoon niet meer terug! We komen langs een Toko, we hebben regelmatig gezien dat restaurants nu afhaal-mogelijkheden hebben, dus we gaan ons eens flink verwennen en kopen voor 2 dagen Indonesisch: 1 vlees en 1 vegetarisch, tussen de snelbinders achterop de fiets. Snelbinders, snelbinders, bestonden die nog? Ze blijken nog te werken ook ... Daarna nog de Grote Markt, vrijwel leeg zondagmiddag 15.30 uur ... Vervolgens langs winkelcentrum Schalkwijk, de bouw van de megabioscoop vordert al behoorlijk, zouden ze daarvoor al nieuwe plannen maken? Donderdag 23 april Vanavond hebben we een wandeling gemaakt door en achter Vijfhuizen over paden die we niet kenden bij de busbaan 30 Corona-editie HWP 2020

en hoogspanningsmasten rond Vijfhuizen naar de Koperen Hemel waar we frites hebben gekocht en buiten in de tuin opgegeten met appelmoes en Van Dobbenkroketten: kindermenu-B. Zo meteen nog aardbeien met vanille-ijs toe ... Lekker Hollands, terwijl het on-Hollands weer was, en zó stil: windstil, geluidstil, nauwelijks vliegtuigen, warm weer, gewoon in ons bloesje, trimmers buiten in het zweet, een enkele zwemmer in de Ringvaart, behoorlijk wat wandelaars en mensen buiten ... Als NL deze zomer niet op vakantie kan, en die kans lijkt ons groot, dan zal het erg gezellig, sfeervol worden buiten, denken we; het zal de sociale sfeer, als het weer zo’n mooie warme zomer wordt en niemand ergens heen mag/kan, zeker ten goede komen ... Annelies komt trouwens erg aan haar trekken, want dit was nu al de 3e of 4e Nu ben ik weer lekker aan het schrijven, we zijn naar binnen gegaan, zojuist stonden vrienden voor het raam te zwaaien, maar we laten ze niet binnen, we proberen zoveel mogelijk life-contacten te vermijden tenzij het noodzakelijk is; eigenlijk is A’s moeder de enige waarmee we life contact hebben, maar haar zoenen we niet en geven geen hand sinds de begrafenis, elk risico vermijden. Tjonge, wat is de wereld veranderd door die Corona. Maar voor ons eigenlijk best lekker, relatief rustgevend, omdat je zo weinig kunt ... een beetje het gevoel dat we altijd in V2 hebben, waar je ook maar een paar dingen kunt doen en wat zoveel rust geeft, een vakantiegevoel ... Zo weinig prikkels, niet het idee hebben om dit of dat nog te moeten, hier of daar naartoe te moeten, diverse sociale “verplichtingen” te hebben, te “moeten” consumeren, noem maar op: nee, we gaan in deze tijd helemaal terug naar de “basis”, we hebben het ontzettend goed met z’n tweeën natuurlijk, we zitten ontzettend luxe, ik voel me best vaak “schuldig” ten opzichte van ouders of alleenstaande ouders die met kleine kinderen op een klein flatje wonen, we kennen ze niet, we kennen ook geen zieke mensen of mensen die financieel in de problemen zijn gekomen, daar hoor je ook weinig tot niets over, maar hoe erg zou het worden, hoe lang gaat deze “intelligente” lock-down nog duren, hoeveel economische schade gaat er komen, komt er een ergere crisis dan in de dertiger jaren, welke sociale gevolgen gaat dit hebben, etc.? wandeling met mij in Vijfhuizen in enkele weken: een absoluut record. De verwachtingen zijn niet al te best, maar misschien en hopelijk gaat het allemaal meevallen ... In ieder geval neemt het aantal zieken af, de 1e top is achter de rug, maar de maatregelen blijven nog grotendeels tot 20 mei gehandhaafd; wel gaan de lagere scholen vanaf 11 mei weer open. In dit dagboek wil ik, als ik er tijd voor kan maken, met terugwerkende kracht in de digitale kranten vanaf 1 januari de hele ontwikkeling met het virus beschrijven. Op 8 januari stond er een eerste artikeltje in de krant over een onbekend virus in China waarvan 59 mensen ziek waren geworden, waarvan toen niet bekend was of het van mens op mens overdraagbaar was. Op dat moment, op 8 januari dus, hadden we nog geen flauw benul wat de wereld te wachten stond, en dat weten we nu nóg niet; maar we weten wel dat er ongeloTe koop HWP Notatieboekjes 1 euro per stuk Vraag er naar bij Luuk van den Broek Corona-editie HWP 2020 31 felijke dingen zijn veranderd en dat er waarschijnlijk heel veel in ons luxe leven, dat we gewend waren, gaat veranderen ... we zijn “gevangen” door het virus, het virus houdt de hele wereld in zijn greep, ons hele leven is veranderd, maar ook weer niet, we zijn met zijn allen eigenlijk teruggeworpen naar de basis, de tijd van overconsumptie is misschien voorlopig, en misschien wel “definitief” voorbij ... maar daarvoor in de plaats komt misschien een beter, rustiger, relaxter, prettiger, gezonder, socialer, gelukkiger leven: wie zal het zeggen? Laten we het hopen ... Korneel Joppe Alles is heel raar Het zijn vreemde tijden Sociaal contact is een gevaar Wij moeten elkaar mijden Zoveel mensen hebben het zwaar Wanneer komen ze ons bevrijden Notaties

HWP N2 is topklasse waardig Na het geweldige seizoen van vorig jaar mocht HWP N2 zich dit keer in de topklasse gaan bewijzen. De competitie zag een tweedeling met 4 topteams en 4 teams die strijden tegen de degradatie en aangezien we qua rating bijna onderaan stonden beloofde het niet makkelijk te worden, maar ja rating is soms ook maar een nummer. In onze eerste wedstrijd was hier echter geen sprake van en werden we met 7-1 ingemaakt door een team met 200 rating punten meer. De opmars De wedstrijden die volgden waren echter een stuk beter. Waar we uit tegen De Waagtoren nog de punten lieten liggen wisten we in onze 3e ronde 2 volle matchpunten te pakken tegen De Uil. Daarna hadden we een verwacht verlies tegen ons eigen 1e met als klap op de vuurpijl een gelijkspel tegen het topteam van Santpoort. Abrupt einde En toen was het seizoen voorbij. Op vrijdag 13 maart zouden we een uitwedstrijd hebben tegen Zandvoort. Zelf zat ik op dat moment in New York en alhoewel het team van Zandvoort de partij door wilde laten gaan heb ik toch besloten met de coronatoestand de partij af te lassen. Uiteindelijk zijn we 5e geworden terwijl we nog 2 wedstrijden tegen de hekkensluiters te gaan hadden. Het gat met de 4e plek was te groot om omhoog te kijken en we hadden in het slechtste scenario nog onHWP N1 tegen HWP N2 klaar voor de strijd deraan kunnen eindigen dus 5e is een geweldige eindklassering. Individuele prestaties Een van de belangrijkste taken als teamcaptain is de opstelling verzorgen. Aangezien de KNSB regels het toelaten om hier creatief mee te zijn ga je tegen de topteams nog wel eens twijfelen of je niet wat “kannonenvoer” moet gebruiken om op de lagere borden proberen de punten te pakken. Zelf ben ik hier geen voorstander van dus over het algemeen liet ik de rating zijn werk met wat variaties hier en daar. Hubrecht van den Brekel zat over het algemeen op bord 1 en heeft veelal zijn mannetje gestaan en tegen Dirk van der Meiden dacht ik zelfs dat hij ging winnen. Uiteindelijk is 1 uit 4 en een TPR van 1942 dan toch een beetje matig. 32 Corona-editie HWP 2020 Enno Noordhoff. Tsja wat zal ik er eens van zeggen. Tot driemaal aan toe beter/ gewonnen gestaan maar er niet het maximale uitgehaald. Tegen Esper van Baar liet hij zich uiteindelijk knullig mat zetten en tegen René Dûchène en Daan Haver wist hij op Anish Giri achtige wijze een remise te halen in een betere stelling. Niet dat hier iets mis mee is want dit zijn allemaal 2150+ spelers maar er had gewoon meer ingezeten. 2 ½ uit 5 en een TPR van 2111 is natuurlijk geweldig. Ben de Jong was in de eerste twee rondes de pechvogel in de zin dat hij de sterkste tegenstanders trof. Als ik er bij iemand vertrouwen in heb dat hij dit kan overbruggen dan is het Ben wel maar helaas waren deze zwaargewichten toch een tikkeltje te sterk. Het TPR van 1882 met ½ uit 4 reflecteert de sterkte van zijn tegenstanders. Frank Homburg was in het begin van het seizoen nog lekker aan het genieten van een fietstocht en mocht vanaf de 3e ronde het op gaan nemen tegen de zwaargewichten in de topklasse. Toen nog een solide remise, maar in de volgende rondes moest Frank toch echt zijn meerdere erkennen. ½ uit 3 en een TPR van 1811. Jan Seeleman. Geplaagd door gezondheidsprobleempjes gedurende het seizoen. Niet altijd even nauwkeurig maar bij vlagen toch een genot om te bewonderen. 1 ½ uit 4 met een TPR van 1785. Willem Mook had alles behalve zijn beste seizoen. Tweemaal in gelijke stelling in het middenspel voor de verkeerde voortzetting ge

kozen en dan is ½ uit 3 en een TPR van 1750 toch niet het gewenste resultaat. Volgend seizoen beter! Pepijn Steenbergen heeft door werkverplichtingen maar 2 keer kunnen spelen. In zijn eerste partij dacht ik dat hij vanuit de opening naar een mooie overwin ning zou gaan, maar naar eigen zeggen was er genoeg compensatie en verloor hij zelfs nog in tijdsnood en tegen de sterke Ilias van der Lende koos hij in een zijvariantje van de Aljechin voor een mindere voortzetting. Alhoewel hij allerminst als loodgieter te boek staat is 0 uit 2 dan toch wel zuur. Sjoerd van Raaij. Als spelend teamcaptain was er een gezonde druk om te presteren. Een stemmetje in mijn hoofd heeft dan toch iets van “Hoe kan je van je team Waar moesten we dinsdagavond zijn? Op HWP online! verwachten dat ze presteren als je zelf niet presteert?” en met 3 ½ uit 5 en een TPR van 2108 zou ik willen stellen dit toch wel te hebben bereikt. Cees Visser. Aan het begin van het seizoen aangegeven dat hij liever niet een vaste speler is, maar gelukkig vaak beschikbaar om in te vallen en hoe. Met 3 uit 3 en een TPR van 2698 bijna topscoorder geworden als supersub. Het was als teamcaptain heel prettig om zo’n geweldig presterende invaller in te kunnen zetten waarvoor mijn dank. Kir Teo heeft tweemaal kunnen invallen en waar hij tegen de Kennemer Combinatie nog langzaam werd weggespeeld moest hij tegen De Uil in een lastige stelling en een 4-3 tussenstand het winnende halfje op de droge halen en met dermate druk is het des te knapper dat dit hem lukte. Mahesh Patil na het winnen van de Haarlemse Meesters had ik er het volle vertrouwen in dat Mahesh een waardige invaller zou zijn voor het 2e. De 1ste keer miste hij nog de winnende combinatie waardoor hij nog verloor ook, maar in zijn 2e opwachting maakte hij mijn verwachtingen waar door een prachtige partij te winnen. Daarnaast nog dank voor Paul Tuijp, Chris Rensink en Harry van der Peet voor hun invalbeurten. Als nieuw teamcaptain was het nog even wennen om altijd even makkelijk invallers te vinden, dus mijn dank is groot voor de invallers die mee konden doen. Sjoerd van Raaij Klimaatcoating : eenvoudig energie besparen Wat doet Thermoshield : • Energiebesparing tot wel 30% ( door optimalisering van de isolatiewaarde) • Schimmelwerend (onderbouwd door TNO) • Comfortverbetering (regulering van de relatieve luchtvochtigheid) T 023 5326563 E info@coateq.nl • Langdurige bescherming (vuilafstotend, een lange onderhoudsvrije levensduur) • Milieuvriendelijk (watergedragen en hypoallergeen ) • Brandvertragend W www.coateq.nl Corona-editie HWP 2020 33

Tata Steel Het Is Weer Januari Het is weer januari, tijd om te schaken in Wijk aan Zee. Als je te laat was met inschrijven zijn er genoeg redenen om richting de speelzaal te gaan, of in de Zon bij het commentaar van b.v. Genna Sosonko of van Hans Böhm aan te schuiven. Een gehaktbal erbij of teveel geld uitgeven aan schaakboeken die al dan niet worden gelezen. Kortom genoeg keuze. Vijfenveertig schakers van Het Witte Paard doen mee in de verschillende groepen. Waaronder een enkeling die meedoet in een vierkamp en de tienkamp. En om niet te vergeten de vaste fotograaf van Het witte Paard, een grote vriendelijke man met wit haar, u kent hem wel. Hij houdt lijstjes bij wie waar speelt. Een paar winnaars van groepen: René Dûchène, Enno Noordhoff (gedeeld), Richard Breurkens en Rens Zuiderveld. Niet iedereen die heeft gewonnen is hier vermeld. Terwijl ik in afwachting van de partijen van de wereldtoppers in de Zon zit, vertelt Hans Böhm dat zodra de inschrijving start binnen een paar uur alle plekken bezet zijn. Bohmiaanse overdrijving denk ik als dat hoor, hij weet het spannend te brengen. Ondertussen doet Jorden van Foreest het goed, hij houdt zich staande in dit topveld en eindigt het toernooi op vijftig procent. Tegen Carlsen vergeet hij door te drukken; realiseerde hij zich wel hoe goed hij stond? En Carlsen verbreekt tijdens het toernooi de ongeslagen reeks die Tiviakov had neergezet. 111 Partijen Resultaten HWP weekend-vierkampen Paul Ben de Lieverst Jong Patrick v. d. Oord Herman Klaas Chris Arjen dag-vierkampen Jan Frank Adrie Richard Jeroen Richard Charles Marius Frits Theo Leyte Been Rensink Doevendans Boekelman Homburg Pancras Sylvain de Ruijter Klaas Been Breurkens Meulendijks Fritschy Hensen Meesters Welling Elstgeest Willem de Ruig 34 Corona-editie HWP 2020 groep plaats pnt 2 ged. 1,5 3J 3W 2 ged. 1,5 5G 5R 6K 6Q 8V 2C 3G 4F 5C 6G 6O 7C 7P 8A 8B 8G 8K 8L 4 4 4 0,5 1 0,5 1 ged. 2 1 ged. 2 2 1,5 3 ged. 1 2 2 1 ged. 2 3 ged. 1 4 1 4 1 3 0,5 3 ged. 1 1 ged. 2 2 ged. 1,5 2 ged. 1,5 1,5 2 achter elkaar niet verliezen. Carlsen vindt de reeks van Tiviakov niet zo bijzonder, want die zijn veelal gespeeld tegen zwakke tegenstanders. Volgens Tiviakov is juist het afbreukrisico tegen die zwakke spelers groot. Ach, op de apenrots is weinig ruimte moet je maar denken. Aan het einde ervan kijken we terug op een mooi toernooi. Carlsen moet het hoofd buigen voor Caruana tienkampen Indra Rene Jan Max Collin Jan Frank Enno Bart de Kir Frank Herman Korneel Stephan Rens Martin Hans Jurriaan journalisten Cees Huub Ruben Polak Dûchene Boekelman Merbis Boelhouwer Seeleman Homburg Noordhoff Valk Teo Beverdam Leyte Sylvain de Ruijter Richard Blaas Zuiderveld Steinhart Huson Boeren Willem de Ruig Visser Elzerman Acohen Breurkens Joppe die een goed toernooi bekroont met een eerste plek. Hij scoort tien punten uit dertien partijen en laat daarmee Carlsen twee punten achter zich. Carlsen sluit het toernooi af met 120 ongeslagen partijen. De Nederlanders doen het niet slecht. Het was mooi geweest als Giri ook in de top mee had kunnen draaien. Wellicht volgend jaar. Gregor Waskowsky 1B 2A 2D 2E 2F 3A 3E 3G 4B 5A 5B 5C 5H 6G 6H 6J 7D 7E 7G 7H 8A 9 1 5 10 10 1 6,5 4,5 7 ged. 3 2 6 1,5 0,5 1 ged. 5 7 ged. 3,5 6 ged. 4,5 5 ged. 4,5 8 ged. 3,5 5 1 5 7 3 ged. 5 5 ged. 4,5 1 9 4 5e 9e 21e 6,5 3 6 ged. 3 3 6 5 4 3,5 1,5

Foto’s: Mark Hemelrijk en Charles Hensen Corona-editie HWP 2020 35

5e Haarlemse Meesters We vierden alweer een eerste lustrum met het Haarlemse Meesterstoernooi! En Om te beginnen konden we een oud NK-deelnemer begroeten die bijna 20 jaar geen toernooi meer in Nederland had gespeeld (en dat heeft hij geweten). Gerard Welling (geen familie van) had wel oren naar onze tienkamp. En wij waren benieuwd naar zijn onorthodoxe en avontuurlijke spel. Ook memorabel was de mooie geste van de Chess Queens. Zij kwamen spontaan met een damesprijs voor de A-groep aanzetten. Daarmee konden ze gelijk Eline Roebers in het zonnetje zetten, omdat Eline het zo goed gedaan had op het jeugdwereldkampioenschap. Naar de Meestertienkamp. Twee HWP-ers streden om de eer en om een norm. Vorig jaar deed Bart Gijswijt het zo goed, dat de verwachtingen hoog gespannen waren. Dit jaar zat het niet mee en de grote vorm was er ook niet. Ja, uitgerekend tegen het andere Witte Paard, Babak Tondivar, kon hij zijn enige volle punt bijschrijven. Voor Babak was het ook al geen droomtoernooi. Hij scoorde wel 2x. Tegen de Duitser en de Belg was het raak. De winnaar, Jasel (Osh voor intimi) Lopez uit Aruba, had er de wind goed onder. Met 7½ uit 9 en een TPR van die jonge gastjes. Petje af Mahesh! het was wederom een memorabel toernooi. Normaal gesproken zouden de voorbereidingen voor de 6e editie al zijn begonnen. Onder de huidige omstandigheden kunnen we echter geen mooi toernooi organiseren. Een jaartje overslaan dus. Winnaar Osh Lopez. Foto René Olthof 2600+ stak hij met kop en schouders boven de rest van het veld uit. Hij kwam nauwelijks in gevaar en in de laatste ronde, de eindzege was al zeker, kon hij genoegen nemen met een halfje. Een halfje tegen de sympathieke Jeremy Moucheroud. Een Fransman, die vanwege zijn bescheiden rating vooraf werd gezien als een mogelijk kop-van-jut. Maar hij had dus wel de juiste vorm naar Haarlem meegenomen. Zo nu en dan een beetje mazzel, hielp ook. Zo kon hij de enige Meesternorm in ontvangst nemen van Hoofdarbiter Koos Stolk. De Open Toernooien werden weer prima bezocht. Met zo’n 110 deelnemers kwamen we tegen de maximale capaciteit aan. Het Open A werd een prooi voor Renzo Finkenflügel (Zukertort Amstelveen). Met zijn bescheiden rating van 2061 speelde hij het toernooi van zijn leven en bleef alle kanshebbers voor. Hij won het onderlinge duel tegen nummer 2 Gilian Honkoop (Kennemer Combinatie) en wist heel tactisch IM Manuel Bosboom (En Passant Bunschoten) te ontlopen. Gilian is een nieuw talent uit de school van de Kennemer Combinatie. Hij liet goed schaak zien. Nog wat rating erbij sprokkelen en hij kan op uitnodiging in de Meestertienkamp meedoen. Manuel was niet in grootsten doen. Twee nederlagen in dit veld is te veel voor de Meester. Eén van zijn slachtoffers was Jan Boekelman. In de laatste ronde. Jan werd niettemin de beste HWP-er in de A-groep met een respectabele 5½ punt uit 9. En dan liet Jan zich in het begin van het toernooi ook nog in een gelijkstaand toreneindspel vernachelen door de latere toernooiwinnaar. Het toernooi in het Open B verliep glorieus voor onze eigen Mahesh Patil. Slechts drie remises en verder louter overwinningen waren zijn deel. Een trotse TPR van 1922 en eindigend voor al Rest mij, de sponsoren, de arbiters, de webmaster en verslaggever, het Stedelijk Gymnasium en de conciërges, de flying byes, de barmeisjes, de materiaalhulpen en al die krachten achter de schermen te bedanken voor hun hulp. Op naar 2021 en een nieuw toernooi! Paul Tuijp Wil je het toernooi nog een keer beleven: www.haarlemse-meesters.nl/2019/ Eindstand Meestertienkamp: IM Jasel Lopez (2409, Aru) IM Piet Peelen (2348, Ned) FM Danny de Ruiter (2268, Ned) Rick Lahaye (2414, Ned) FM Babak Tondivar (2324, Ned) FM Bart Gijswijt (2387, Ned) FM Nathan De Strycker (2302, Bel) IM Gerard Welling (2302, Ned) FM Jeremy Moucheroud (2294, Fra) 7½ 6 5 4½ 4½ 4 FM Dr. Guntram Hainke (2365, Ger) 3½ 3½ 3½ 3 Alle deelnemers op het podium. Foto René Olthof Een groot deel van het deelnemersveld in rest. Brinkmann 36 Corona-editie HWP 2020

Terugblik op het afgelopen jaar Na 3 maanden een prachtige rondreis door Australië te hebben gemaakt maakt Frits Welling de balans op Op 8 januari landden Monique en ik op Schiphol na een fantastische rondreis van 3 maanden door Australië: wat hadden we veel meegemaakt genoten! en De eerste paar weken thuis namen we de tijd om te acclimatiseren en alle indrukken een beetje activiteiten op te tweede Wereldoorlog een speciale betekenis hadden te verwerken om daarna weer allerlei pakken en af te spreken met familie en vrienden. Op 13 maart gingen we op de fiets naar het Kenaupark vanwaar we een rondwandeling gingen maken met een gids langs diverse plekken die in de gehad, dit alles in het kader van 75 jaar Bevrijding. Aangekomen bij het park vertelde de gids direct dat de wandeling niet door mocht gaan ivm Corona. Twee dagen later lag ons sociale leven helemaal stil: heel vervreemdend. We zaten gekluisterd aan de televisie en langzaamaan drong de impact tot ons door. Onze nieuwe “zet” was: gezond eten en veel wandelen en fietsen: we genoten intens van de prachtig ontluikende natuur en op gepaste afstand van de vele gesprekjes met andere wandelaars en fietsers. We ontdekten in onze omgeving veel nieuwe wandel- en fietspaden en kwamen o.a. Onno Horst, Eelco Kummer en Jaap Rotte tegen onderweg. Toen we na diverse weken weer meer konden afspreken genoten we extra van de borrel met buren in de tuin, het eerste etentje bij vrienden en het eerste buiten schaken op het Marsmanplein. In het Rijksmuseum zagen we een schaakspel uit 1550 met zeer mooi gedetailleerde figuren van buxushout en naaldhout; tijdens ons eerste uitje in de Achterhoek stond er een groot schaakspel in de tuin en daar ontmoetten we ook David Joziasse, een andere HWP Haarlemschaker. Na de bestuursvergadering in april via ZOOM was ik erg blij met de live-vergadering in juni bij Klein Centraal en konden we daarna het schaken in de Soos weer opstarten: de eerste avond was erg gezellig en gaf mij veel energie. Ik hoop van harte dat we dit door kunnen zetten en dat we ook na de zomer de interne en externe kunnen beginnen. Frits Welling competities Corona-editie HWP 2020 37

Strandrestaurant en Paviljoen Meijer aan Zee Voor een heerlijk dagje strand kom je natuurlijk naar Meijer aan Zee. Terwijl de kinderen zich vermaken op het springkussen en in het zand kunnen papa en mama genieten van een glas wijn op het sfeervolle terras of een frisse cocktail bij Meijer’s Cocktail Club . Aansluitend lekker eten op de veranda met op de uitgebreide menukaart veel verse vis en heerlijke biefstuk op “pure” wijze bereid. Ok voor de kinderen is er volop keus. Paviljoen Meijer aan Zee Naast het restaurant beschikt Meijer aan Zee ook over een apart paviljoen. Dit paviljoen (180m2) is door de flexibele indeling geschikt voor grote en kleine groepen. Het heeft een eigen bar, terras, veranda en voorgelegen privéstrand. Net als bij het strandrestaurant is ook om het paviljoen een sfeervolle veranda gebouwd waardoor het geheel aansluit bij het gezellige sfeertje bij Meijer aan Zee, perfect voor vergaderingen, bedrijfsuitjes en borrels. Trouwen op het strand? Meijer aan Zee is een officiële trouwlocatie! Meijer aan Zee Strandafgang de Favauge, paviljoen 16 2042 TV Zandvoort tel: 023 5713310 mobiel: 06 41480004 web: www.meijeraanzee.nl email: info@meijeraanzee.nl Corona-editie HWP 2020 38

1 Publizr

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
Home


You need flash player to view this online publication