0

EDITORIAL Beste lezer, Voor je ligt het spiksplinternieuwe LEEM WONEN Magazine, hét Business Bulletin voor de interieur- & kunstbranche. Waar de Blogazine van LEEM WONEN vooral liefhebbers inspireert met noviteiten en trends, geeft het Magazine meer een inkijkje in de zakelijke kant van de branche. Hierin publiceren we vooral inhoudelijke- en thema gerelateerde verhalen met betrekking tot business ontwikkeling. Tevens integreren we de artikelen van de print versie in de Blogazine. Hierdoor maken we optimaal gebruik van de behoefte van de lezer, die meer verdieping, dynamiek en interactie wil, door middel van kliks in de artikelen naar verdiepende achtergronden, en onderlinge links naar verbindende content. Daarbij biedt de online versie voortdurende actualiteit door nieuwe content. De print uitgave geven we gericht en exclusief uit binnen ons netwerk. De cover voor deze editie, inclusief de banner op deze pagina, is ontworpen door Lenie van den Bulk, beeldend kunstenaar en socioloog. In haar kunstwerken heeft Lenie een een sterk persoonlijk idioom ontwikkeld dat in eerste instantie moeilijk te plaatsen is. Bekijk je echter ouder werk van haar, dan zie je dat Lenie een brug heeft geslagen tussen het vooroorlogse Duitse en Nederlandse expressionisme, en het werk van verschillende Amerikaans abstract-expressionisten. Haar schilderijen beschikken over een eigen beeldtaal en hebben zich ontwikkeld tot autonome, complexe, maar heldere beelden. Het thema van dit  WONEN Magazine – Hét Business Bulletin voor de kunst- & interieurbranche is Online Presence. Met een aantal partijen bespraken we wat online presence voor hen betekent. Voor ondernemers en bedrijven is online presence een geweldige kans om - tegen relatief lage kosten - potentiële klanten en samenwerkingspartners te bereiken. Met een combinatie van interactieve websites, gerichte posities in zoekmachines, e-commerce en eigen social mediakanalen, waarin bezoekers het initiatief kunnen nemen voor communicatie, kunnen we de gewenste verbinding maken. Maar hoe ga je om met deze veranderingen? Hoe voorkom je dat je bent uitgespeeld of jouw marges kleiner worden? Hoe maak je nieuwe klanten? En waar leg je de focus? Lees er alles over in deze editie! Heb je een goed verhaal dat aandacht verdient? Wil je een effectief podium voor jouw product(en)? Wil je publiek bereiken dat echt geïnteresseerd is? Stuur dan direct een email naar info@leemwonen.nl! Wij wensen je heel veel leesplezier! Warme groet van de redactie, Mascha, Anouk, Ruud en Margreet

ONLINE PRESENCE COVER DESIGN BY LENIE VAN DEN BULK TEKST EN BEELD LENIE VAN DEN BULK De cover voor deze editie, inclusief banner, is ontworpen door Lenie van den Bulk, beeldend kunstenaar en socioloog. In haar kunstwerken heeft Lenie een sterk persoonlijk idioom ontwikkeld dat in eerste instantie moeilijk te plaatsen is. Bekijk je echter ouder werk van haar, dan zie je dat Lenie een brug heeft geslagen tussen het vooroorlogse Duitse en Nederlandse expressionisme, en het werk van verschillende Amerikaans abstract-expressionisten. Haar schilderijen beschikken over een eigen beeldtaal en hebben zich ontwikkeld tot autonome, complexe, maar heldere beelden. Lees hieronder het verhaal achter haar ontwerp. SOCIAL MEDIA ALS CALEIDOSCOOP VAN RAMEN EN VERHALEN Met de komst van het internet is een ontwikkeling in gang gezet die zijn weerga niet kent. Sociale media als Facebook, Instagram, WhatsApp en Messenger verbinden miljarden mensen met elkaar. Mensen die vaak duizenden kilometers van elkaar verwijderd zijn en elkaar nooit in levende lijve hebben ontmoet. De samenleving is daardoor aan de ene kant transparanter geworden, want alles is zichtbaar voor iedereen, maar tegelijkertijd zien we juist een verkokering optreden van gelijkgestemden die elkaar opzoeken en bevestigen. Zowel in positieve als in negatieve zin; voor het delen van schoonheid en kennis, maar ook voor het delen van haatberichten, kinderporno en desinformatie. Het soort publiek dat is ontstaan door de komst van sociale media heeft geen fysieke basis meer. Er kan een massale beïnvloeding plaatsvinden zonder dat men bij elkaar hoeft te komen. Mensen kunnen passies en overtuigingen delen met onbekende anderen en daarin gestuurd worden door onbekende invloeden. Deze vorm van ‘publiek’ kan eindeloos worden vergroot en gericht worden gezocht, benaderd en beïnvloed. In de analyse die Norbert Elias maakt in het boek The Society of Individuals, stelt hij dat het ‘ik’ geen enkele betekenis zou hebben zonder dat er een ‘wij’ is; het is juist de relatie tussen die twee fenomenen die het begrip ‘individu’ inhoud geven. Via sociale media kunnen we zelf kiezen voor een groep die bij ons past, onze leefwereld vergroten en ons identificeren met anderen die niet tot de familie of kennissenkring behoren. We kunnen leren van elkaar en samenwerken om vraagstukken op te lossen. Sociale media bieden mogelijkheden, die het individu naar believen gebruikt en een effect hebben op zijn individuele ontwikkeling en beleving. Het feit dat we een realiteit delen met anderen maakt, dat we haar ervaren als ‘echt’. We creëren daarmee onze individuele (surrealistische) werkelijkheid, ons eigen verhaal. Zoals ook kunst dat doet.

EEN NIEUW GEZICHT OP DE REDACTIE VAN LEEM WONEN: ANOUK VAN DIEPEN in Amsterdam. Haar enthousiasme voor het vak werkte aanstekelijk. Na een korte, ongedwongen, kennismaking (volgens mij zijn dat de beste ;)) volgde een uitnodiging voor een gesprek in het pittoreske Buren. Het enthousiasme bleef en uit zich nu in een samenwerking voor het gloednieuwe LEEM WONEN Magazine – Hét Business Bulletin voor de interieurbranche! Het is mijn missie om bedrijven te ondersteunen in hun zichtbaarheid bij de juiste doelgroep. Denk daarbij aan content creatie, campagnes opzetten, events organiseren, social media- en website beheer, et cetera. En COVID heeft ons dit extra doen inzien. Beurzen worden afgelast, bijeenkomsten mogen niet doorgaan en zelfs groepsgroottes thuis worden beperkt. Dus zijn online platforms - die tal van mogelijkheden bieden om onder de aandacht te blijven bij (potentiële) klanten – essentiëler geworden. De online wereld biedt veel kansen voor ondernemers; direct reageren op gebeurtenissen, zeer gerichte doelgroepen benaderen én volgen. En dat volgen, dat maakt het zo interessant. Wat wil de doelgroep lezen, met welke content bereik ik de meeste personen en waarmee creëer ik interactie? De statistieken die online platforms bieden, maken deze informatie transparant. Daarnaast is het zelfs mogelijk om berichten met verschillende inhoud met elkaar te toetsen; verander één eigenschap en kijk welk bericht het beste scoort. Een interessant proces dat veel handvatten biedt voor een succesvolle online marketing aanpak! Mijn naam is Anouk, ik ben 27 jaar en sinds 1 november werkzaam voor het magazine LEEM WONEN. Na 4 jaar marketingfuncties in loondienst te hebben vervuld, heb ik gekozen voor ondernemerschap in een branche die mij altijd heeft geïnteresseerd; de interieurbranche. Ik ben gek op stijlvolle interieurs en ga graag op zoek naar unieke items. Halverwege dit jaar ontmoette ik Mascha, oprichter van de online Blogazine LEEM WONEN, op een beurs Ondanks dat online presence inmiddels onmisbaar is, geloof ik in een succesvolle combinatie met offline uitingen. Niets is zo lekker om na een dag met veel schermtijd op de bank te zitten met een mooi boek of tijdschrift. Als je ook dan als bedrijf zichtbaar bent, dus online en fysiek, dan is de ‘communicatie cirkel’ rond. Vandaar ook, naast de online Blogazine, een fysieke uiting voor LEEM WONEN in de vorm van het Business Bulletin. Heel veel leesplezier en graag tot ziens!

COLOFON REDACTIE Mascha Ekkel Ruud van der Splinter Margreet van der Gaag Anouk van Diepen VORMGEVING EN ONTWIKKELING Mascha Ekkel Ontwerp cover: Lenie van den Bulk ADVERTENTIES Voor mogelijkheden en info over adverteren: info@leemwonen.nl REDACTIE ADRES LEEM WONEN Voorstraat 1-3 4116 BC Buren PERSBERICHTEN Persberichten naar info@leemwonen.nl DRUK PrintPro te Leerdam ONLINE Lees de Blogazine via www.leemwonen.nl LEEM WONEN LEEM WONEN is een mediabedrijf en een merk van Associates Des Arts. ®2021 ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN LEEM WONEN Magazine is een uitgave van Associates Des Arts. Op deze pagina’s rusten copyrights die toebehoren aan Associates Des Arts. Niets uit deze pagina’s mag worden gekopieerd, gereproduceerd of verspreid middels drukwerk, fotokopie, printwerk, anders dan bedoeld voor huiselijk gebruik. Voor elke uitzondering hierop dient u te beschikken over uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van Associates Des Arts.

 8        10 12             16          18        20          22             26              

 28     30            32    34        37        38   39   40    

RAINIER ZWEEP VAN SIEMATIC NEDERLAND IN GESPREK MET   OVER ONLINE PRESENCE TEKST MASCHA EKKEL I BEELD SIEMATIC Voor het eerst sinds de opening van SieMatic aan het Vondelpark in 2015, waar iedere dag fysieke verkoop en direct contact met de klant plaatsvindt, moest – als gevolg van de Corona-maatregelen - de winkel tijdelijk worden gesloten. Hoe ging SieMatic om met dit bizarre fenomeen? Hoe hebben zij zonder de inzet van het vlaggenschip het contact met hun klanten én de optimale klantbeleving weten te behouden? Rainier Zweep, Directeur SieMatic Nederland, vertelt hoe hij en het team deze periode hebben beleefd. NOG GEEN SPRAKE VAN EEN NON-FYSIEKE WERELD In maart kondigde het kabinet een intelligente lockdown aan, maar winkels bleven open. Waar het kantoorpersoneel van SieMatic dus hun thuiswerkplek inrichtten, richtte het HET ZAL WEL MEEVALLEN We schrijven januari 2020, waar de Tweede Kamer wordt geïnformeerd over een uitbraak van een nieuw coronavirus in de Chinese stad Wuhan. Daaropvolgend vindt een eerste overleg plaats van het zogenaamde Outbreak Magagement Team. Rainier: “De algemene stemming was toen nog: het zal wel meevallen.” Maar nog geen drie weken later wordt de internationale noodsituatie aangekondigd, zijn de eerste besmettingen in Europa een feit en vindt er bij SieMatic een telefonisch spoedoverleg met alle verantwoordelijken in Europa plaats. De boodschap luidt: vanaf heden moet er vanuit huis worden gewerkt. winkelpersoneel hun locaties in op de allereerste Coronamaatregelen. Rainier: “SieMatic aan het Vondelpark bestaat uit drie verdiepingen, dus klantafspraken konden gespreid plaatsvinden. Er kwamen ‘wachtpaaltjes’ voor de deur en er werd een zeepdispenser bij de entree geïnstalleerd. Los van enkele software installaties bij medewerkers thuis en wat updates op de website, was er toen nog geen sprake van een non-fysieke wereld.” STIJGENDE VRAAG NAAR KEUKENS EN INTERIEUROPLOSSINGEN Door een warm voorjaar en een nóg warmere zomer daalden de besmettingen, maar steeg de vraag naar keukens en interieuroplossingen. Consumenten gaven gehoor aan het advies om zoveel mogelijk thuisteblijven en duswerdhet vakantiegeld dit keer besteed aan het verfraaien van de leefomgeving. SieMatic aan het Vondelpark beleefde een piek en werkte met man en macht aan de alsmaar groeiende orderportefeuille. 8 

“ER IS DUIDELIJK GOED GESLEUTELD, MAAR VOOR BESTENDIG BELEID ZIJN VEEL VRAGEN NOG ONBEANTWOORD” Hoewel de belangrijke evenementen en beurzen in de keuken- en interieurbranche werden afgeblazen, was er door die toenemende vraag nog altijd geen behoefte aan extra online middelen. En toch kwam daar verandering in…. VAN FYSIEK NAAR HYBRIDE Want in oktober werd in Nederland een tweede golf vastgesteld, gevolgd door een verzwaarde lockdown. Rainier: “Pas toen hebben we echt na moeten denken over een nieuwe vorm van klantbediening en -beleving. Ten aanzien van de persoonlijke bediening zijn we onze klanten keuzes gaan geven: live in de flagshipstore, een adviseur ‘aan huis’ of een virtueel gesprek. En voor wat betreft de klantbeleving hebben we extra online kanalen ingezet, zoals inspirerend beeldmateriaal op Pinterest, persoonlijke ervaringen van eindgebruikers in de vorm blogs en ‘binnenkijkers’ op onze website, én online events met trendupdates.” ONLINE PRESENCE EN ONLINE ENGAGEMENT Aan de online zichtbaarheid van SieMatic is in de afgelopen maanden duidelijk goed gesleuteld en veel meer dan ooit vindt online engagement plaats als onderdeel van de totale klantbeleving. Rainier: “In de toekomst zal de klant veel vaker hybride worden bediend en dus zullen wij daar bestendig beleid op gaan vormen.” Dat roept natuurlijk nieuwe vragen op, zoals: hoe kun je als organisatie een goed werknemerswelzijn waarborgen? En hoe zorg je ervoor dat alle betrokkenen zich verbonden blijven voelen? Hoe waarborg je leiderschap op afstand? En wat wordt de functie van een kantoor en een winkel? Wellicht onderwerp van gesprek in een volgende editie! Het beeldmateriaal betreft voorbeelden van een Pin op het Pinterest account van LEEM WONEN, een trend-pagina uit het Online Lifestyle Event en een pagina uit het Webinar Product News. 9

JACQUELINE SMIT OVER DE NIEUWSTE ONTWIKKELINGEN BIJ HADEX TEKST MASCHA EKKEL I BEELD HADEX Sinds 1997 is Jacqueline Smit werkzaam als handelsagent en intermediair in de meubelbranche onder het label Hadex, dat staat voor vormgeving en kwaliteit in combinatie met functie en individualiteit. Met een mooi merkportfolio, waaronder Sancal, Sculptures Jeux, Naos, MS&Wood, Sartori en Modulo van ADM Italia, richt zij zich op het midden- en topsegment van zowel de projectmarkt als de detailhandel binnen de Benelux. Een dynamische portefeuille in een dynamische wereld. Wij vroegen Jacqueline naar de laatste ontwikkelingen. SANCAL PRESENTEERT JONGSTE TELG MUSEO Het Spaanse merk Sancal werd zo’n veertig jaar geleden opgericht met een aansprekend setje van typisch Spaanse normen en waarden: passie, plezier, openheid en bescheidenheid. En dat zie je ook terug in hun collecties. Sancal stelt: design is een creatief proces hetgeen z’n inspiratie haalt vanuit verschillende invloeden. Bijvoorbeeld artistieke invloeden uit het verleden. Recentelijk presenteerde Sancal via social media hun jongste telg ‘Museo’; een bescheiden oefening in reflectie over creëren, wat leert dat kunst en design, concepten zijn die heel dicht bij elkaar liggen. Design is weliswaar geen kunst, maar kan zeker wel artistiek, oftewel kunstzinnig zijn. 10 

VOOR LIEFHEBBERS VAN EIGENTIJDSE INTERIEUR DESIGN OBJECTEN MS&WOOD WINT ICONIC AWARDMET ELLE MS&WOOD is een ontwerpgerichte fabrikant van massief hout, gevestigd in de high-end meubelmarkt. Hun positie stelt hen in staat om de volledige hoeveelheid innovatieve energie vrij te geven en nieuwe hoogten te bereiken in en met massief hout. Kennisuitwisseling is een van hun belangrijkste pijlers. Deze open mentaliteit heeft ertoe geleid dat zij een regionaal Research & Development centrum zijn voor ontwerpers die vooruitstrevende ontwerpoplossingen leveren. Zo wonnen zij een ‘Iconic Award’ met Elle, een verfijnde eetkamermeubelcollectie, die de beste kenmerken van MS&WOOD's engineering en productie naar voren brengt en tegelijkertijd ons milieubewustzijn naar een hoger niveau tilt. DE NIEUWE CATALOGUS VAN SCULPTURES JEUX De ruimtes waarin wij ons begeven en bewegen, komen tot leven, groeien en veranderen met ons mee. Francis Bacon zei ooit: "Huizen zijn gebouwd om in te leven, en niet om naar te kijken”. Bij Sculptures Jeux hebben zij zich dat concept eigen gemaakt. De waarden van dit Italiaanse bedrijf, waaronder de ‘Made in Italy’ kwaliteit en de grootst mogelijke aandacht voor detail en constante geavanceerde ontwikkeling, vormen een integraal onderdeel van hun creaties, die die niet alleen naadloos opgaan in hun omgeving, maar ook een onderdeel worden van ons leven. Die creaties vind je onder andere in hun nieuwe catalogus, op te vragen via smit@hadex.nl. VINTAGE KLEED SARTORI NU IN STUDIO DES ARTS! Het Italiaanse Sartori vervaardigt en verkoopt al sinds 1882 handgeknoopte kleden. Het in Venetië gevestigde bedrijf was onlangs in Studio Des Arts in Buren, waar zij nu temidden van kunst- & design objecten een ‘vintage’ kleed tentoonstellen. De vintage collectie kwam tot stand middels een samenwerking met het toonaangevende fashion merk Diesel, en de wens om oude kleden met een oude ziel een nieuw leven te geven. Hadex Eigentijdse Interieur Design Objecten Dwarsdijk 32 6681 TT Bemmel www.hadex.nl smit@hadex.nl 11

BRAND VAN EGMOND OVER HET OPROEPEN VAN EMOTIES IN EEN ONLINE WERELD TEKST MASCHA EKKEL I BEELD BRAND VAN EGMOND William Brand, oprichter en ontwerper van Brand van Egmond, maakt al ruim 30 jaar lichtsculpturen voor residenties en openbare ruimtes. Als geen ander weet hij in het oog springende creaties te maken, die men – net zoals kunst – dient te ervaren. Zijn uitgesproken, verrassende en soms sensuele sculpturen van licht zijn gemaakt om emoties op te roepen en om de identiteit van een ruimte te versterken.   ging in gesprek met Brand van Egmond over het oproepen van emoties in een online wereld. WAT IS PRECIES JULLIE VISIE TEN AANZIEN VAN ONLINE ZICHTBAARHEID? William Brand: “Online zichtbaarheid en digitale communicatie is onmisbaar geworden. Dat geldt ook voor ons atelier. Ons clientèle is internationaal en veelvuldig online actief; op basis van onze digitale aanwezigheid krijgen wij aanvragen uit de verste hoeken van de wereld en raken we in contact met mensen die we niet op een andere wijze, bijvoorbeeld door een beurs of advertentie, zouden kunnen ontmoeten. Tegelijkertijd blijft het een uitdaging om deze doelgroepen eenzelfde ervaring te bieden als degenen die onze lichtsculpturen in het echt zien. Het is niet zonder reden dat wij dagelijks cliënten in ons atelier in Naarden ontvangen, waarvan sommigen speciaal komen binnenvliegen. Vorige week kwam een echtpaar per auto uit Genève, omdat ze een nieuwe collectie van onze hand, die nog niet in Zwitserland te vinden is, wilden zien. 12 

“HET BLIJFT LASTIG OM DE TASTBARE EMOTIE VAN EEN BEZOEK AAN ONS ATELIER TE VERVANGEN MET EEN ONLINE ERVARING” Daar komt alles echt tot leven; ze voelen dan een aantrekkingskracht tot een bepaalde collectie, begrijpen de afmetingen, zien het handwerk en filosoferen hoe het sculptuur in hun leefruimte zal passen. Het blijft lastig om die emotie te vangen en om te zetten in een online ervaring. ONLINE VERSUS FYSIEK We leven in een tijdperk waarin mensen een groot deel van hun tijd op beeldschermen kijken. Maar er is een overbelasting aan uitingen die om aandacht schreeuwen. Voor ons de uitdaging om in de vluchtigheid van deze tijd te blijven kijken voorbij de tijdelijke trends en ons te focussen op het raken van mensen op basis van authenticiteit, creativiteit en schoonheid. We zijn actief in meer dan 90 landen; elke cultuur vraagt om een andere benadering en maakt daarbij gebruikt van bepaalde kanalen en platformen. Voor klanten die ons graag online willen volgen, zijn we vindbaar op Instagram, Facebook, LinkedIn, Pinterest en WeChat. Geïnteresseerden kunnen zich ook inschrijven voor onze inspiratie mail om zo op de hoogte te blijven van al onze ontwikkelingen. Voor degenen die onze lichtsculpturen live willen zien, is er allereerst ons atelier in Naarden. En in Studio Des Arts in Buren hangt bijvoorbeeld het sprankelende, volledig met de hand gemaakte lichtsculptuur Crystal Waters van Brand van Egmond: een luchtig netwerk van gevlochten draad en fonkelende LED lichtjes. Brand van Egmond Nikkelstraat 41 1411 AH Naarden www.brandvanegmond.com info@brandvanegmond.com 13

JULIËTTE VAN DER HULST ONTWERPT UNIEKE COLLECTIE MET DECOLEGNO TEKST MASCHA EKKEL I BEELD STUDIO REVONTULI Wie heeft tijdens de lockdown niet zitten binge-watchen op Netflix en genoten van vele, eindeloos durende series? Voor interior designer Juliëtte van der Hulst was het meer dan leuke afleiding; het bleek een perfecte inspiratiebron voor nieuwe creaties. Dus toen DecoLegno haar vroeg een aantal interieurobjecten te ontwerpen met de nieuwste structuren in plaatmateriaal van Cleaf, had zij haar ideeën eigenlijk al paraat. LUXUEUZE SLAAPKAMER MEUBELEN ZOALS IN ‘THE CROWN’ Juliëtte: “Ik kreeg ‘carte blanche’ om iets naar eigen inzicht te creëren met de texturen Lacca en Nadir van Cleaf, het Italiaanse merk waar DecoLegno exclusief distributeur van is.” Nog helemaal ‘begeistert’ door de royaal gedecoreerde slaapkamers uit series als The Crown, stelde Juliëtte voor een kamerscherm en een kaptafel met bijpassende poef te ontwerpen. “Met deze collectie luxueuze slaapkamer meubelen laten we zien dat je de sfeer van je lievelingsserie ook in je eigen huis kunt toepassen. Tegelijkertijd hebben we als team in dit samenwerkingsverband met de zachte, voelbare structuren en gewolkte, licht glanzende decoren van dit plaatmateriaal een hele nieuwe beleving van textiel kunnen verwezenlijken.” Juliëtte van der Hulst, Pascal Koster en Patrick Leering van DecoLegno tijdens de fotoshoot in de Metaal Kathedraal te Utrecht. 16 

FLUWEELACHTIGE STOFFEN UIT ‘THE QUEEN’S GAMBIT’ 10 JAAR DE JUUL PRODUCT DESIGN Juliëtte past in haar interieurontwerpen graag een grote variëteit aan stoffen toe. Ook voor deze collectie is de stoffering essentieel. De prachtige fluweelachtige ‘Metropolis’ van Nobilis met geometrische patroon paste Juliëtte al eerder toe in een project, waarna zij die later spotte in de Netflix serieThe Queen’s Gambit.Dezestof zorgt nuvoor de ultieme sfeer in de slaapkamer die Juliëtte voor ogen had. Zo heel af en toe maakt Juliëtte een uitstapje naar fashion design en met deze opdracht zag zij haar kans schoon een bijpassende kimono te ontwerpen met de stof ‘Monroe’ van Kobe. Met zo’n naam aan je kimono waan je je bijna zelf een filmster! Daarbij geven de kleurschakeringen en het dessin het gevoel dat je teruggaat naar lang vervlogen tijden, wat helemaal past in het totaalplaatje. Waar Juliëtte in 2011 haar eerste eigen ontwerp – de fauteuil ‘Scandinavia’–lanceerde op Design District (toen nog ‘100% Design’), vierde zij begin november op hetzelfde vakevenement haar 10-jarig jubileum als Product Designer met deze nieuwe collectie luxueuze slaapkamer meubelen. “Eigenlijk begon het allemaal met een liefde voor product design. Tijdens mijn opleiding Interieurarchitectuur aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag merkte ik al snel, dat ik naast interieurontwerp veel meer wilde weten over meubels maken, en dan vooral over technieken, materialen en verbindingen. Hoe maak je nu een mooie tafel die ook werkelijk stabiel is? Aan écht goed product design gaat jaren van puur vakmanschap vooraf. En op de Academie word je niet gevraagd nieuwe technieken te ontdekken, maar om nieuwe vormen of een concepten te ontwerpen. Dus ben ik aanvullend de avondopleiding voor Meubelmaker gaan volgen aan het Hout- & Meubileringscollege. Na mijn eindexamen lanceerde ik met mijn eindexamenwerkstuk – de fauteuil – meteen mijn eigen meubelmerk. Ontwerpen gaat voor mij zoveel verder dan een interieur. Er zijn talloze mooie materialen die erom vragen op een andere manier te worden toegepast dan ze vaak worden geëtaleerd. Zo zie ik voor de slaapkamer collectie nog tal van mogelijkheden; neem bijvoorbeeld een tissue box of een sieradenkastje, passend bij de kaptafel. Of een dessin voor gordijnen, beddengoed of badkamer textiel. Ideeën genoeg!” CO-CREATIE VAN CREATIVITEIT EN VAKMANSCHAP Vanaf dedag vandebriefingtot deonthulling in de Metaal Kathedraal in Utrecht heeft Juliëtte genoten van deze samenwerking. “Ik pas regelmatig plaatmateriaal van DecoLegno toe in mijn projecten, dus het was extra bijzonder om nu een eigen collectie met hun materialen te creëren. Ik kan je vertellen dat ik nog dagen erna op een roze wolk heb gezeten! De klik die ontstond tussen mij, het team van DecoLegno en met Pascal Koster leidde tot een mooie verdieping van onze duurzame samenwerking, tot wederzijdse creativiteit én tot het beoogde eindresultaat.” 17 www.dejuul.nl

TABLEZ SPREEKT INTERIEUR ONTWERPERS AAN MET HOOGWAARDIG MAATWERK TEKST MASCHA EKKEL I BEELD TABLEZ Stephan Wolters van Tablez is gespecialiseerd in het ontwerpen en vervaardigen van hoogwaardige maatwerk tafels voor binnen en buiten. Met zijn kennis en vakmanschap spreekt hij met name interieurontwerpers uit het hogere woonsegment aan, die hem én zijn atelier inmiddels goed weten te vinden. In een tijd waar vele deuren gedwongen gesloten bleven, gingen voor Tablez juist vele deuren open.   volgt deze ontwikkelingen op de voet en interviewde Stephan over zijn succesvolle concept. WAT MAAKT TABLEZ ZO BIJZONDER? Stephan: “Allereerst gaat het om de kwaliteit van het product. Ik werk met hele hoogwaardige, zorgvuldig geselecteerde, natuurlijke materialen, waaronder keramiek, marmer, hout en metaal, die generaties lang meegaan en stijlvol verouderen. Deze materialen hebben ieder zo hun eigen kenmerken en authenticiteit, maar zijn allen afkomstig van louter gerenommeerde partijen uit deze branche. Vervolgens zit het ‘m in de kennis van en de ervaring met de materialen, als het gaat om de toepassing en de bewerking ervan. Dus bijvoorbeeld het borstelen van metaal, het afwerken van keramiek of het combineren van verschillende materialen in een meubel. En ik vervaardig maatwerk in eigen atelier; gepersonaliseerde objecten. Iets dat met name interieurontwerpers en hun klandizie enorm weten te waarderen.” 18 

TABLEZ WIL GRAAG PRACHTIGE OBJECTEN BLIJVEN VERVAARDIGEN VOOR MENSEN DIE IETS BIJZONDERS WILLEN HOE WORD JE GEVONDEN DOOR INTERIEUR ONTWERPERS? “Onze branche is behoorlijk fysiek en traditioneel ingesteld. Voor Tablez begon het dan ook bij het klassieke model, namelijk het fysiek presenteren op een plek waar deze doelgroep zich bevindt. Een aantal jaren geleden diende de kans zich aan deel te nemen aan een besloten evenement van LEEM WONEN met het thema ‘Hotel Suite’, waar in de ochtend de Nederlandse vakpers was uitgenodigd en ‘s middags een vertegenwoordiging van de top van de Nederlandse interieurbranche. Ik heb toen een aantal interessante contacten opgedaan met wie ik daarna een paar mooie projecten heb mogen oppakken. Zoals bijvoorbeeld met Studio de Blieck, architect Thomas de Gier en interior designer Roelfien Vos, die door vakjury’s zijn bekroond voor hun werk. Op dit moment werk ik met ontwerper Hans Kuijten aan zijn ‘Strong Table’ die binnenkort wordt onthuld. In het afgelopen jaar heb ik ook wat meer aandacht besteed aan de online zichtbaarheid van Tablez. Naast mijn eigen website, die momenteel een update ondergaat, ben ik met mijn bedrijfsprofiel en objecten zichtbaar op andere websites en social media kanalen, zoals bijvoorbeeld op die van Associates Des Arts.” WAT ZIJN JE AMBITIES MET TABLEZ? Tablez wil graag prachtige objecten blijven vervaardigen voor mensen die iets bijzonders in huis willen. “Het is van belang mijn netwerk van interieurprofessionals nog verder uit te breiden en nodig hen hierbij van harte uit om mijn werk te bezichtigen in de Studio van Associates Des Arts, Voorstraat 1 te Buren, waar ik hen van verdere informatie kan voorzien.” 19

THE HOME FACTORY REALISEERT ROYALE DROOMWONINGEN IN OUDE FABRIEK IN UTRECHT TEKST MASCHA EKKEL I BEELD JURRIT VAN DE WAAL The Home Factory is, onder de bezielende leiding van interieurontwerper Bianca Mookhoek, al meer dan een decennium lang een hoog gewaardeerde interieurpartner voor zowel zakelijke- als particuliere opdrachtgevers. Waar het begon met een specialisatie in keukenontwerpen, levert het team van The Home Factory vandaag de dag de meest toonaangevende projecten op, zoals bijvoorbeeld ‘LUBRO’ in Utrecht waar zij onlangs nog een aantal exclusieve droomwoningen realiseerden. Een van de kopers viel als een blok voor het ontwerp ‘Puur’, waarna The Home Factory de opdracht kreeg om specifiek voor hun woning het ontwerpconcept te leveren, waaronder de indeling van de woonkamer, het maatwerk, de keuken én het lichtplan. HERBESTEMMING DOOR MONUMENTEN BESCHERMING LUBRO in Utrecht was een broodfabriek. Na tien jaar leegstand kreeg de fabriekshal inclusief het kantoor een monumentenbestemming, waardoor het terrein werd gered en recentelijk zelfs een complete metamorfose onderging. Het kantoor krijgt deels een horecafunctie. De fabriekshal is verticaal gesplitst en verbouwd tot vier ruime stadswoningen. The Home Factory werd al in een vroeg stadium door de projectontwikkelaar betrokken en gevraagd indeling opties te leveren. Uiteindelijk heeft The Home Factory ook alle kopers begeleid naar hun ideale indeling. Daarnaast hebben een aantal kopers de opdracht gegeven voor een totaal interieurontwerp én voerde The Home Factory – in samenwerking met hun partners - realisaties uit. 20 

DANKZIJ MONUMENTEN BESCHERMING IS DIT ICONISCHE COMPLEX BEHOUDEN GEBLEVEN LUBRO PROJECT WINNAAR PROPERTY AWARD NEDERLAND Inmiddels is het LUBRO project van The Home Factory ook de Londense commissie van de European Property Awards opgevallen. Een jury bestaande uit tientallen internationale vak experts beoordelen jaarlijks de beste vastgoed-, interieur- en architectuurprojecten in Europa. Recentelijk won The Home Factory deze award in de categorie Interior Design Private Residence Nederland. Grote namen als Marcel Wolterinck, Kabaz en Eric Kuster gingen The Home Factory voor. Een prachtige waardering, waaruit zowel de huidige kwaliteit van The Home Factory blijkt, alsmede de potentie voor de toekomst! Want we gaan de komende tijd nog veel meer ontwikkelingen van The Home Factory volgen. Stay tuned! www.thehomefactory.nl 21

IMM COLOGNE 2022 GAAT VOOR EEN DYNAMISCHE START VAN HET NIEUWE JAAR! TEKST MASCHA EKKEL I BRON EN BEELD IMM COLOGNE Als internationaal zakencentrum met een sleutelpositie binnen de Europese handel en de Duitse markt, zet imm cologne opnieuw de wielen in beweging! Na elkaar twee jaar niet gezien te hebben, keren persoonlijke ontmoetingen eindelijk weer terug. imm cologne 2022 is steevast het eerste Interior Business Event van het nieuwe kalenderjaar waar bedrijven hun belangrijkste ontwikkelingen en innovaties presenteren aan een internationaal publiek. Zij gaan met deze editie voor een dynamische start van het nieuwe jaar! GENEREER NEW BUSINESS PROFITEER VAN ZAKELIJK POTENTIEEL De laatste cijfers bevestigen het belang van deze beurs voor de markt. Europees gezien, blijft Duitslanddemarkt met desterksteomzet voor meubelproducenten, ondanks de gebeurtenissen van de afgelopen 15 maanden. "Door toegang te bieden tot de Duitse meubelmarkt en contacten met internationale kopers, biedt imm cologne een groot zakelijk potentieel voor meubelfabrikanten van binnen en buiten Duitsland", legt Jan Kurth, directeur van de Vereniging van de Duitse Meubelindustrie uit. Vooral in deze tijd is het voor bedrijven de moeite waard om zich aan de markt te presenteren en zodoende new business te genereren. “De vakhandel vindt het format van de persoonlijke beurs nog steeds van het grootste belang. De industrie heeft dringend behoefte aan een beetje zakelijke normaliteit. Het ervaren van de producten, trendscouting en netwerken zijn essentieel voor het bedrijfsleven en vormen de basis van een duurzame klantervaring in de gespecialiseerde handel”, zegt Christian Haeser, directeur van de Bondsvereniging Duitse Meubel-, Keuken- en Inrichting Handel. 22 

“EFFECTIEVE NETWERKEN ZORGEN VOOR GROEI - DAAR HEBBEN WE ALLEMAAL BAAT BIJ” BENUT KANSEN VOOR (HER)POSITIONERING Na de ervaringen rondom de pandemie is imm cologne de ideale plek voor bedrijven om hun positie in de markt te inventariseren en voor bezoekers om hun bestaande partners uit te dagen. Wat werkte er goed in de pandemie? Op welke supply chains kon ik vertrouwen? Welke partners hebben mij geholpen en welke nieuwe partners heb ik nodig? Dit is dé kans voor een herpositionering. Face-to-face gesprekken zullen de basis leggen voor toekomstige innovaties. Een extra goede reden om in januari naar imm cologne te gaan! MAAK KENNIS MET DE MARKT EN Z’N SPELERS “We hebben allemaal baat bij een (internationale) dialoog”, zegt Claire Steinbrück, directeur van imm cologne. Datscheptkansen voor handelspartners. Als je succesvol wilt zijn, moet je de markten en zijn spelers kennen én profiteren van kansen. Door de jaren heen blijkt, dat de kwaliteit van zowel de deelnemers als de bezoekers van imm cologne toeneemt”, legt Steinbrück uit. Voor wat betreft het nieuwe jaar verwacht het team onder leiding van Matthias Pollmann en Claire Steinbrück wederom tal van nationale en internationale topbeslissers uit de detailhandel en de wereld van interieurprofessionals. DAS (APPARTEMENT) HAUS Das Appartement HAUS toont in 2022 twee exclusieve appartementen plus verschillende gemeenschappelijke ruimtes: verschillende oplossingen voor privéwoningen met badkamer, keuken en ruimtes voor werken, ontmoeten of loungen. De ontwerpers Kate Booy, Joel Booy, Luca Nichetto en Sebastian Herkner passen een breed scala aan producten toe om een verscheidenheid aan stijlen te laten zien op de verschillende niveau’s van Das Appartement HAUS. Sebastian Herkner, Best Designer of the Year (EDIDA, 2020) en ontwerper van de co-living ruimtes in Das Appartement HAUS 2022. ”Uiteraard vind ik het geweldig om weer onderdeel uit te maken van imm cologne en om dit project samen met andere ontwerpstudio’s te doen. Het was zéker uitdagend om onze ideeën op virtuele wijze uit te wisselen, maar omdat we elkaar door de jaren heen steeds op beurzen ontmoetten en zodoende goed hebben leren kennen, kwamen we tot een fantastisch resultaat. Design is communiceren met alle zintuigen. Dat kan niet zonder een fysieke wereld. Ons concept voor Das Appartement HAUS illustreert dat op een heel benaderbare manier”, aldus Herkner. www.imm-cologne.com 23

DIGITALISERING IN DE MEUBELINDUSTRIE; EEN UPDATE EN EEN HANDREIKING TEKST MASCHA EKKEL I BEELD 123RF.COM EN IMM COLOGNE In aanloop naar de meubelbeurs in Keulen in januari 2022, nam het e-commercebedrijf Shopmacher de digitaliseringsstatus van de Duitse meubelindustrie onder de loep. Het resultaat laat zien dat er nog ruimte is voor verbetering. Voor het nieuwe onderzoek werden in mei en juni 2021 bijna 30 managers van meubelbedrijven gevraagd naar de status-quo van digitalisering in hun bedrijven in ongeveer 50 minuten durende interviews met experts. De meubelwinkels en fabrikanten beoordeelden hun eigen digitaliseringsstrategie als "bevredigend". METEN IS WETEN Ook wordt een interessant beeld gegeven over het meten van het succes van e-commerce-activiteiten. Hoewel 70% een trackingoplossing gebruikt, evalueert slechts 9% de kengetallen dagelijks. Ze beperken zich vooral tot KPI's als omzet, bezoekers en conversieratio's. Andere relevante kengetallen worden buiten beschouwing gelaten. In totaal gaf slechts 43% van de bedrijven in het onderzoek aan dat ze e-commerce zien als dé cruciale business van de toekomst. Bijna 30% van de respondenten is van plan om hun digitale activiteiten in de toekomst uit te breiden. DE DIGI-WERELDDOOR EEN ROZE VR-BRIL? Een fraaie uitkomst, zo het lijkt. Maar niets is minder waar. Want 39% van de ondervraagde bedrijven heeft bijvoorbeeld nog helemaal geen webshop. Degenen die er wel een hebben, bieden slechts beperkte functionaliteiten. Online antwoord over beschikbaarheden en voorraden, nu bijna standaard voor omnichannel-retailers, werden slechts aangeboden door een magere 13% van de bedrijven die werden ondervraagd in de analyse van Shopmacher. Slechts 9% van de deelnemers aan het onderzoek heeft click & collect of click & reserveservices geïmplementeerd. DIGITALISERING = MEER FOCUS OP DE KLANT Net als databureau GWI gelooft Associates Des Arts dat, wanneer je wilt digitaliseren, je je vooral moet focussen op de klantbeleving. En dat gaat verder dan alleen snelle en kosteneffectieve distributieketens. Social media en –engagement spelen hierin een grote rol. Maar hoe pak je dat aan? Meld je aan bij onze Master Class Online Presence en/of Master Class Social Media via www.associatesdesarts.com/academy en krijg een aanpak die helpt je doelstellingen te realiseren! 26  

ONLINE PRESENCE EN E-COMMERCE; JE KLANT BEREIKEN IN EEN SNEL VERANDERENDE WERELD TEKST RUUD VAN DER SPLINTER I BEELD 123rf.com HERDEFINIËRING VAN DE E-COMMERCE MARKT Online presence en e-commerce zijn belangrijker dan ooit. Het e-commercespeelveld is veranderd door de pandemie. Het koopgedrag verschuift en online winkelen wordt gestimuleerd. Dit betreft niet alleen de jongere generaties: ook ouderen hebben het gemak van online shoppen ontdekt. Een derde van de mensen tussen de 50 en 80 jaar is van plan om blijvend meer via internet te kopen (1). Daarnaast beïnvloeden online marketplaces de consumentenverwachtingen. Consumenten raken gewend aan privileges zoals snelle bezorging of uitgebreide retourtermijnen. Voor steeds meer consumenten wordt dit serviceniveau als vanzelfsprekend gezien, terwijl het voor merken, distributeurs en retailers steeds moeilijker wordt hierin mee te groeien. Een derde trend is dat consumenten zich over een toenemende verscheidenheid aan (digitale) kanalen bewegen. Steeds meer kanalen vechten om de aandacht van de consument in alle fasen van het aankoopproces. Digitale platformen willen de consument in alle fasen van de klantreis aan zich binden. Ook doen steeds meer nieuwe ‘interfaces’ hun intrede, zoals bijvoorbeeld stemapparaten of huishoudelijke apparaten die zonder tussenkomst van de consument aankopen doen. Dit wordt ook wel ‘Programmatic Commerce™’ genoemd. En de consument krijgt alsmaar meer online kanalen om uit te kiezen. WAT BETEKENT DIT VOOR MERKEN, DISTRIBUTEURS EN RETAILERS? Elke speler moet zijn positie in de markt gaan heroverwegen en bepalen in hoeverre de organisatie klaar is voor een toekomst waarin platformen overheersen en klanten hoge eisen stellen. Stel jezelf de vraag of je op een effectieve en efficiënte manier in staat bent (potentiële) klanten te bereiken in elke fase van de customer journey. Rabobank constateerde in een recente sectorupdate dat winkels en groothandels een versnelde digitalisering doormaken (2). De coronacrisis heeft de trends van digitalisering versneld in de detailhandel. Dit is ingegeven door het veranderende gedrag van consumenten die de online winkels steeds beter weten te vinden. Er is urgentie bij merken, distributeurs en retailers om relevant te blijven voor hun klanten. Wie zich snel kan aanpassen aan de nieuwe omstandigheden behaalt concurrentievoordeel. 28  

DE CORONACRISIS HEEFT DE TRENDS VAN DIGITALISERING VERSNELD IN DE DETAILHANDEL Cruciale aandachtspunten bij het bepalen van een nieuwe strategie zijn: Heroverweegdekanaalmix Zorg dat je daar bent waar de klant is. Herontdek hoe klanten zich bewegen over de verschillende online en offline kanalen, en krijg inzicht in wat ze daar doen. Richt je marketing- en communicatie hierop in. Marketing en verkoop komen steeds vaker op dezelfde platformen samen. Kijk naar de rol van je eigen webshop, die van market places, (online en offline) retailers en social media. Balanceer deze kanalen met een strategie rondom assortiment, prijs, media en organisatie. Streef naar een gezonde omnichannel mix en zorg voor consistentie in de klantervaring. Investeer in technologie en digitale transformatie Het besluit om nieuwe technologieën al dan niet te implementeren in een organisatie wordt niet van de één op de andere dag genomen. Hier gaat al een flink traject aan vooraf waarbij gekeken moet worden naar onder meer de processen en personen binnen een organisatie die met de technologie te maken krijgen. Kijk goed welke technologie past op basis van je doelstellingen en groeiambities. Het is niet per direct gezegd dat een ‘state-of-the-art’ technologie ook helpt om je doelstellingen te behalen. Soms kan een ‘lean and mean’ product al volstaan. Belangrijker is of de processen binnen je organisatie er klaar voor zijn een nieuw kanaal of nieuwe werkwijze te kunnen omarmen. Denk aan de inzet van een partner Het belang van een goede partner met verstand van e-commerce en kennis van je business, levert een significante bijdrage aan het succes. Een partner kan je helpen om de juiste beslissingen te nemen op basis van je doelstellingen. Dit is niet alleen het technisch aspect van e-commerce maar juist ook om je te helpen met vraagstukken zoals wat voor impact dit heeft op de organisatie, de medewerkers, het merk of de doelgroep, wanneer ben ik succesvol en wat zijn de vervolgstappen om het succes te vergroten. Strategische vraagstukken zoals: prijsstrategie, promotionele strategie en mediastrategie zouden overkoepelend over de kanalen bepaald moeten worden en niet specifiek voor één kanaal. Te vaak worden belangrijke beslissingen nog genomen voor een specifiek kanaal zonder het effect op de andere kanalen te overzien. Productinformatie is steeds meer toegankelijk voor consumenten, waardoor kanaalconflicten direct zichtbaar zijn. Het aansluiten van een extra kanaal zorgt in de regel niet voor een kanaalconflict, maar het niet overkoepelend nemen van strategische beslissingen wel. Hierdoor ontstaat een onvolledige e-commerce strategie. HOE MAAK JE JE ORGANISATIE KLAAR VOOR DE TOEKOMST? E-commerce succes valt of staat met de mate waarin bedrijven de juiste randvoorwaarden weten te creëren. Wat je nú al kunt doen:  Verkoop waar de consument is en zoek altijd naar manieren om eigenaar te zijn van de klantdata  Kijk verder dan het product, consumenten kiezen niet alleen voor een product maar voor een hele beleving waarbij service een essentiële pijler is  Zorg voor een geoptimaliseerd digitaal schap over de verschillende kanalen heen om zo ook kanaalconflicten te voorkomen  Zorg voor een consistente merkbeleving over alle kanalen heen  Word niet te afhankelijk van enkele afzetkanalen, zorg voor een juiste balans Ook jouw online presence en e-commerce optimaliseren? Laat het ons weten via info@associatesdesarts.com (1) Onderzoek Collier: Babyboomers slaan gat in de winkelstraat, juni 2020 (2 )Sector update Rabobank: Kansen en uitdagingen voor detail- en groothandel na corona, juli 2020 29

MERKEN SLUITEN NIET MEER AAN BIJ DE NIEUWE STIJL VAN SAMENLEVEN TEKST RUUD VAN DER SPLINTER I BEELD 123rf.com Het economisch klimaat met het ongebreideld consumeren, zoals we dat kennen van rijke samenlevingen, verandert. Merken die geen intrinsieke waarde brengen, plaatsen zichzelf meer en meer buitenspel. Door alle gebeurtenissen in de samenleving eisen burgers echte betrokkenheid. Nieuwe inzichten leiden ertoe dat de betrokken burger de traditionele consument verdringt. De Markt komt tot het inzicht dat de consument teveel op de huid wordt gezeten. Dat vraagt om een evenwichtiger omgaan met elkaar, met de planeet en met wat je te bieden hebt. Het Merk is daarbij leidend en moet daarom zoeken naar een nieuwe rol en ankerpunten. De Markt dwingt het Merk om te reflecteren op haar eigen positie. Dit zijn enkele observaties van Associates Des Arts uit diepgaande gesprekken, met kunstenaars en interieurprofessionals, over de invloed van de coronacrisis op Mens, Merk, Markt en Maatschappij. Ruud van der Splinter en Mascha Ekkel onderzochten het perspectief op de veranderende beleving van Merken in de samenleving. Dit deden ze door middel van intensieve dialogen en visie-opstellingen. De Markt geeft in de visie-opstelling duidelijk aan dat er een heroriëntatie moet plaatsvinden richting betrokkenheid en gezond samenleven. Men vraagt zich af of het ongebreideld consumeren leidt tot een gezonde samenleving voor ons en onze kinderen. De Markt zoekt naar een nieuwe rol, heroriënteert zich daarop en zet vraagtekens bij ontwikkelingen die moeten leiden tot oneindige groei. ALS DE MARKT VERANDERT, MOETEN MERKEN ZICH AANPASSEN Er zijn veel Merken met een korte-termijnfocus. Dat zie je in dienstverlening, food en retail; Merken zonder intrinsieke waarde. Dergelijke Merken zijn zelden duurzaam en de vraag is of de maatschappij daar iets aan heeft. Wij ervaren, dat Merken onder een vergrootglas liggen. Ze voelen de druk vanuit de samenleving, en als ze geen verhaal hebben, is de kans groot dat ze buitenspel komen te staan. WAT KUNNEN MERKEN DOEN? Een Merk bestaat omdat mensen zich ermee identificeren. Als mensen zich niet meer verbinden met een Merk, dan houdt het op te bestaan. 30  

ONZE BEVINDINGEN LIJKEN AAN TE GEVEN, DAT HET ONGEBREIDELD CONSUMEREN IN RIJKE SAMENLEVINGEN Z’N BESTE TIJD HEEFT GEHAD Om weer terug in de Markt en bij de Mens te komen, moet het Merk de emotie onderkennen en een rol spelen die wordt gewaardeerd. Dat betekent van binnenuit opereren. Maatschappelijke tendensen bepalen steeds meer de agenda van marktpartijen, waardoor echte betrokkenheid van het Merk belangrijker wordt. De burger verdringt het consument denken en is op zoek naar waarde. We kijken als mens in plaats van als consument. Merken moeten zich nu heroriënteren op hun sociale gezicht; back-tobasic, geen poeha, terug naar de essentie. OPNIEUW AANSUITING VINDEN Gezondheid, zowel sociaal, mentaal als fysiek, krijgt de komende jaren een zwaardere lading. Door corona beseffen we dat we anders met elkaar moeten omgaan. Dat we terug moeten naar een waardevolle samenleving. Tegelijkertijd zien we een tweedeling. Niet iedereen is het daarmee eens. Daar moet opnieuw verbinding worden gezocht. Er is tegengeluid tegen de op handen zijnde veranderingen. Je ziet ook dat de mensen steeds opstandiger worden en terug willen naar hoe het was. Zeker niet iedereen is om. De ene groep zegt dat dit dé kans is om de samenleving te transformeren naar gezond, solidair en duurzaam. De andere groep wil inderdaad terug naar het oude. Dat geeft aan dat Merken met een verdeelde markt te maken hebben. De kunst is dan om er boven te hangen, uit te zoomen en bruggen te slaan.” HEROVERWEEG JE WAARDE EN JE POSITIE Merken moeten duidelijk zijn in voor wie ze er zijn en wat dat betekent. Waarbij belichten van de emotionele kant meer kans biedt om elkaar te begrijpen dan de rationele insteek. Het risico voor het Merk is dat het tussen wal en schip valt. Mensen vragen ook expliciet aan Merken wat ze voor maatschappelijke betekenis hebben en waar ze voor staan. 31 INTRINSIEK EN AUTHENTIEK Een Merk moet een bijdrage kunnen bieden in een steeds veranderende samenlevingscontext. Wat wordt dan het verhaal? Je herkomst, je roots en heritage? En hoe bewaar je je eigenheid. Voor veel Merken betekent dit downsizen en terug naar de essentie. Waarvoor waren we er ook alweer? Welke maatschappelijke betekenis hebben we? Merken moeten zichzelf laten zien, zodat ze niet buitenspel komen te staan. We komen uit een tijdperk waarin alles maakbaar was. De crisis heeft ons met beide benen op de grond terug gebracht. Nu moeten we opnieuw leren te overleven; niet vanuit het verleden, maar vanuit de toekomst terug redeneren naar het heden. Dat vergt anders kijken. In het nadenken over hoe een Merk zich kan aanpassen aan veranderingen in zo’n samenleving zien we over het algemeen dat er vanuit een analytisch perspectief wordt gewerkt: kwantitatief onderzoek met expliciete vragen over specifieke onderwerpen. In onze aanpak hanteren wij een meer holistische kijk op Merken en hun rol in de samenleving en naar de samenhang tussen Mens, Maatschappij, Merk en Markt. Associates Des Arts voert deze vernieuwende aanpak voor een heroverweging op merkstrategie en -structuur ook graag voor jou in opdracht uit. Dit betreft een combinatie van (visie) opstellingen, dialogen en kwalitatief marktonderzoek (onderzoek met expliciete meting). Wil je ook aan de slag met merkenstrategie? Stuur een mail naar info@associatesdesarts.com

INVESTEREN IN KUNST; GENIETEN VAN HET OBJECT ÉN VAN HET RENDEMENT TEKST RUUD VAN DER SPLINTER I BEELD TEFAF Investeren in kunst kan jou als investeerder een verrassende meerwaarde bieden. En niet alleen op financieel gebied! Misschien ben je geinspireerd geraakt op een kunstbeurs of was je het allang van plan. Wat je motivering ook is; ga niet over een nacht ijs. Investeren in kunst vraagt namelijk om een speciale aanpak. Het grote verschil tussen investeren in kunst en andere investeringen is dat kunst gepaard gaat met passie. Het hart gaat sneller kloppen. De emotionele betrokkenheid is hoog. Om een mooie collectie aan te leggen én de juiste financiële keuzes te maken, is het aan te raden een deskundige in te schakelen. KUNST EN DE MARKT IS INVESTEREN IN KUNST LUCRATIEF? Uit een onderzoek van Binck blijkt dat één op de drie beleggers redenen ziet die in de toekomst kunnen leiden tot (meer) investeringen in kunst. Een groeiende interesse voor kunst en fiscale redenen worden daarbij het meest genoemd. Daarnaast blijkt dat veel kunstinvesteerders juist het terugkerende en moeilijk te kwantificeren ‘esthetisch’ dividend waarderen, doordat – dagelijks - genoten kan worden van het bekijken van de eigen schilderijen en andere kunstwerken. De kunstmarkt is niet zo eenduidig en bestaat feitelijk uit drie afzonderlijke markten. De markt van de onbekende en startende kunstenaars, van wie de werken in kleine galerieën hangen en worden verkocht via lokale galerieën. De markt van de gevestigde namen: kunstwerken die al van hand tot hand zijn gegaan, die geregistreerd staan in particuliere en museale collecties en worden verhandeld via bekende galerieën en veilinghuizen. En de meest high-profile van de drie, de markt waarin werken worden verhandeld van internationaal bekende kunstenaars die een rol spelen in de kunstgeschiedenis en in internationale collecties. Dat gaat via de grote veilinghuizen. En vaak voor astronomische bedragen. Een belangrijke trend in de kunstmarkt is de opkomst van online handel en veilingen. Hierdoor wordt meer informatie over kunstobjecten en transacties online beschikbaar, inclusief informatie over de gevraagde en betaalde prijzen. Dat maakt de markt steeds transparanter. Bij online veilinghuizen en platforms kun je tegenwoordig letterlijkvanuit jeluiestoelop zoek naar mooieen kwalitatief hoogwaardige kunstwerken. 32  

HET VERWERVEN VAN DE JUISTE KUNST EN DE JUISTE ADVISEURS KUNNEN LEIDEN TOT EEN INTERESSANTE INVESTERING WAAROM KOPENWE KUNST? Kunst staat hoog in de piramide van Maslow. Als aan andere behoeftes is voldaan, gaat kunst een rol spelen. Algemeen gezegd, kunnen we drie drijfveren onderscheiden voor het verwerven van kunst. Allereerst de emotionele waarde. Daaronder scharen we ook het mooi vinden van een bepaalde stroming, werk of kunst in zijn algemeenheid. Hier zit dus een emotioneel en een esthetisch component in. Deze drijfveer geldt misschien wel voor 80% van de mensen die kunst verzamelt en bezit. Verder speelt investeren een rol. Het verwerven van de juiste kunst, geholpen door de juiste adviseurs, kan leiden tot een interessante investering. Tot slot is er een kleine groep kunstbezitters die kunst vooral ziet als hedge tegen inflatie of spreiding van vermogen. HET RENDEMENT VAN INSPIRATIE Met al die onzekerheden, de risico’s én emoties is investeren in kunst geen alledaagse keuze. Het is een stap die je bewust moet zetten. Niet voor de snelle winst, maar bijvoorbeeld om kunstenaars te helpen, of vanwege de schoonheid van de kunst zelf en de “fun” van het verzamelen van een kunstcollectie. Want de waarde van kunst gaat veel verder dan geld. En zelfs verder dan alleen maar de esthetiek. Goede kunst kan nieuwe inzichten geven, verrassen en aanzetten om in je eigen leven over de grenzen van bestaande mogelijkheden te denken. Het rendement daarvan kan vele malen groter zijn dan een half procent op de bank of een paar procent op aandelen. Dat is onbetaalbaar.” TOT SLOT: 6 GOEDE TIPS Doeonderzoek Verzamel zoveel mogelijk informatie om ´jouw´ kunst in de juiste context te plaatsen. Stijgen de prijzen van deze kunstobjecten? Heeft de kunstenaar een bepaalde stabiliteit ontwikkeld in zijn stijl? Is hij of zij aan het experimenteren of zie je juist verdieping in het werk? En heeft de kunstenaar geëxposeerd en eerder werk verkocht, maar nog niet de volle aandacht gekregen? Dan is een werk nog enigszins betaalbaar. Hoe meer informatie je kunt vinden, hoe meer het je een indicatie kan geven van de mogelijkheid van waardetoename op de lange termijn. Investeerinuniekestukken Een reproduceerbaar werk gaat niet stijgen in prijs, want het is zeldzaamheid dat waarde geeft aan het werk. Bij het kopen van een origineel werk is het belangrijk ervoor te zorgen de handtekening van de kunstenaar aanwezig is of dat er een certificaat van echtheid bij zit. Ganietmeemetdehypes Kunst die met trends te maken hebben lijken misschien een goede investering, maar het is onwaarschijnlijk dat ze tijdloze meesterwerken worden. Klassiekversushedendaags Investeren in klassieke kunst kan een veiliger optie vormen; de prijzen zijn stabieler en groeien gestaag. Investeren in hedendaagse kunst kan meer risico met zich mee brengen, maar daarmee ook grotere winsten. Niet alle hedendaagse kunstwerken zullen een goede investering blijken, maar sommige zullen zeker in waarde toenemen. Koopbijdebron Bij een galerie of op een beurs betaal je veelal hoge bedragen. Je zal dus eerder in het proces moeten gaan zitten, wiljeecht jeslagslaan.Schakel daarom liever een goede adviseur in die direct contact heeft met de kunstenaars. Zorgvooreenverkoopkanaal Als je in kunst investeert voor financieel rendement, zorg er dan voor dat je het werk kan verkopen. Zoek samenwerking met een bemiddelaar die de juiste contacten heeft om jouw werk opnieuw in de markt te plaatsen en er een gezonde verkoopprijs voor te krijgen, want rendement wordt alleen gerealiseerd als het kunstwerk opnieuw wordt verkocht. 33

CONCOURS DES ARTS – IEDER KWARTAAL WEER ANDERS TEKST MASCHA EKKEL I BEELD ASSOCIATES DES ARTS In samenwerking met Associates Des Arts organiseert Art Agency Dutch Luxury Design ieder kwartaal in Studio Des Arts - gevestigd in ‘t Koopmanshuys in Buren - de zogenaamde Concours Des Arts; een per kwartaal wisselende expositie van unieke kunst- & design objecten, gemaakt door toonaangevende kunstenaars en productontwerpers. Deze fysieke presentatie wordt bovendien gecombineerd met online promotie en marketing. Een succesvol concept! INSPELEN OP EEN RELEVANTE BEHOEFTE Na de uitbraak van COVID werden bedrijven wereldwijd genoodzaakt online zaken te gaan doen en de digitale wereld verder te omarmen. De fysieke wereld bestond even niet meer. Events werden vooruitgeschoven of gecanceld en afspraken en vergaderingen vonden voornamelijk online plaats. Tegelijkertijd bleef de behoefte – zéker in de interieur- en kunstbranche – om fysiek zaken te doen onverminderd groot. Associates Des Arts en Dutch Luxury Design speelden daarop in en creëerden een fysieke, multifunctionele plek. EEN SCHOT IN DE ROOS Associates Des Arts werd door de goudsmeden van Jakubowski & Vlasblom getipt op het feit dat de tweede etage van ‘t Koopmanshuys te huur werd aangeboden. Het ging om drie aaneengeschakelde 34 

“OMDAT ZOWEL ONLINE ALS FYSIEK PROMOTIE WORDT GEMAAKT, KRIJGT HET GERICHT AANDACHT IN BINNEN- & BUITENLAND” ruimtes met een totaal vloeroppervlakte van zo’n 50m2. Het was liefde op het eerste gezicht en na twee maanden klussen en organiseren, startte 1 oktober 2020 de allereerste Concours Des Arts met maar liefst twintig verschillende kunstenaars en productontwerpers. En hoewel ietwat geplaagd door de Corona-perikelen, werd de eerste editie goed bezocht. Bovendien realiseerde Dutch Luxury Design meteen een prachtige verkoop. Dus: op naar een tweede editie! Omdat Dutch Luxury Design zowel online als fysiek promotie maakt voor Concours Des Arts, krijgt dit concept de aandacht van zowel liefhebbers uit Nederland als uit het buitenland. En met de themaexposities, zoals de (Delfts) Blauw expositie in het laatste kwartaal van 2021, bereikt Dutch Luxury Design iedere keer weer nieuwe doelgroepen. MEER RUIMTES, MEER OBJECTEN, MEER BEZOEKERS Door het groeiende enthousiasme onder zowel bezoekers als deelnemende partijen, groeide ook de behoefte aan meer ruimte. En alsof het zo moest zijn, kwam ook de eerste etage van het pand vrij. Dus ging de kluskleding weer aan en werd het aantal posities opnieuw bepaald. Inmiddels biedt Concours Des Arts plaats aan circa dertig deelnemers en worden de kunst- en designobjecten tentoongesteld in maar liefst vier stijlvolle ruimtes, verdeeld over twee etages: De Rose,DeFortuyn,DePassage enDe Royale. 35 De volgende Concours Des Arts vindt plaats van 1 januari - 31 maart 2022 met als thema ‘Nieuw’. Wil je ook jouw objecten presenteren in Studio Des Arts? Mail dan je aanvraag naar ons via info@dutchluxurydesign.com. Studio Des Arts, Voorstraat 1, 4116 BC te Buren Open op do/vr van 10—17 en op za/zo van 12-17.

DUTCH LUXURY DESIGN ORGANISEERT ALLEREERSTE THEMA EXPOSITIE MET (DELFTS) BLAUW IN DE HOOFDROL TEKST EN BEELD MARGREET VAN DE GAAG Na de succesvolle exposities Theatre Des Arts in de Sodafabriek in Schiedam en Gallery Des Arts in Kasteel Woerden, vindt sinds 1 oktober jl. wederom een speciale expositie plaats, met als thema (Delfts)Blauw. Margreet van der Gaag: “Tijdens ‘ogenschijnlijk onschuldige onderonsjes’ met enkele kunstenaars, ontstond eigenlijk spontaan een serieuze wens voor een expositie met Delfts Blauwe objecten. Toen we dit idee vervolgens met meerdere kunstenaars en product ontwerpers bespraken, kregen we heel veel enthousiaste reacties. Dat heeft ons doen besluiten om in het laatste kwartaal van dit jaar onze Studio helemaal in te richten met (Delfts) blauwe objecten.” Tijdens de feestelijke ‘Qickoff’ op 10 oktober jl. konden genodigden en bezoekers voor het eerst officieel alle objecten komen bewonderen. “Alle deelnemers hebben zó hun best gedaan om passende objecten te maken en in te brengen; het ziet er echt fantastisch uit!” Deze (Delfts) Blauw is tijdens de reguliere openingstijden nog tot en met eind december a.s. te bewonderen. Voor meer info ga je naar www.dutchluxurydesign.com 37 

WARE WANNAHAVES TEKST MASCHA EKKEL I BEELD DUTCH LUXURY DESIGN In de online Art Gallery van Dutch Luxury Design worden de mooiste objecten gepresenteerd. Van schilderijen tot stenen sculpturen en van verlichting tot meubelen; er is voor iedere liefhebber wel iets passends te vinden. In Studio Des Arts kun je enkele van deze kunst- & design objecten ook live bekijken. We lichten er een paar uit: ware Wannahaves! Voor een kleurrijke, vrolijke touch in je interieur kies je bijvoorbeeld dit leuke lounge stoeltje “Magnum”. Verkrijgbaar in diverse bekledingen. Zet deze fraaie glossy met hoge fun factor op je schoorsteenmantel! Twist & turn; you’ll never get get bored. Maak een knipoog naar ons erfgoed met items van Royal Delft. Getoonde objecten zijn te bewonderen in onze Studio Des Arts, Voorstraat 1 te Buren (op afspraak) en online te koop via www.dutchluxurydesign.com 38   

AGENDA 2022 ASSOCIATES DES ARTS TEKST MASCHA EKKEL I BEELD 123RF.COM Masterclasses Via onze Academy kun je verschillende Masterclasses volgen waarin we precies dié waardevolle wetenswaardigheden en methoden bieden om je doelstellingen te realiseren. Meer weten? Stuur een mail naar info@associatesdesarts.com. Associates On Board In juni hopen we met onze Associates uit te varen vanuit Jachthaven Enkhuizen. Vaar je mee? Kijk op de website bij Events voor de meest actuele informatie. Dinner Des Arts Regelmatig organiseren we een Dinner Des Arts. Check de actuele planning op de website bij Events! Concours Des Arts Ieder kwartaal starten we een nieuwe Concours. Ook je werk presenteren in onze Studio? Vul je aanvraag in op website bij Events. Magazine SS22 In de eerste helft van 2022 verschijnt de nieuwe editie met thema Consumer Consiousness. Adverteren? Contact de redactie via info@leemwonen.nl 39    

VOLGENDE EDITIE - CONSUMER CONSCIOUSNESS - TEKST MASCHA EKKEL I BEELD 123RF.COM Nu de wereld volatieler is geworden, is het belangrijk dat bedrijven reageren op veranderend consumentengedrag. Bedrijven met een hoog consumentenbewustzijn of –gerichtheid zijn beter afgestemd op de behoeften van de consument en wendbaarder ten aanzien van klantbehoeften en marktverstoringen. Bedrijven gebruiken doorgaans verschillende strategieën om dichter bij de consument te komen, zoals bijvoorbeeld klantgerichtheid. Deze strategieën leiden echter niet allemaal naar een goede consumentgerichte- of -bewuste organisatie. Associates Des Arts gelooft in een holistische aanpak, waarbij de consument centraal wordt gesteld. Volgens ons heeft een consumentengerichte- en -bewuste organisatie: 1) beschikking over en inzicht in consumentengegevens, 2) een online en fysiek platform om nieuwe inzichten te creëren en te delen, en 3) inzicht in geleerde lessen zodat deze kunnen worden teruggekoppeld naar zowel het platform als naar je eigen organisatie. Hoe speel jij in op het gedrag van de consument? En hoe wendbaar ben je eigenlijk écht als het gaat om klantbehoeften of marktverstoringen? Stel jij de consument centraal in termen van je bedrijfsstrategieën en wat is daarbij jouw visie? Deel het met ons in de volgende editie! Stuur een email naar info@leemwonen.nl voor meer informatie over publiceren en adverteren. 40

Little Swan World of Some Collage Art printed on giclee fine art paper Sizes: 50 x 75 cm Series of 25 pcs

Butterfly by World of Some Collage Art printed on giclee fine art paper Sizes: 50 x 75 cm Series of 25 pcs

Sunshine by Antoon van Wijk Sculpture made of hand-blown glass Sizes: 40 x 25 x 25 cm Unique

Lace-up boots by Antoon van Wijk Sculpture in casted glass Sizes: 40 x 34 x 34 cm Unique

Side Table “Cubez” by Stephan Wolters Ceramic side table in cubic shape Available in Amazonico, Calcatta or Nero Marquina polish Sizes: 37,5 x 37,5 x 37,5 cm

Side Table “Loft” by Stephan Wolters Oval shaped ceramic side table Available in different sizes and finish Frame with black, brass or white coating

De Porceleyne Fles by Albert Voges Painting made of oil on canvas Sizes: 150 x 50 cm Unique

Abu Dhabi by Albert Voges Painting made of acrylic on canvas Sizes: 150 x 100 cm Unique

Silent Angel by Irene Verdoorn Digital Art on 4 mm dibond and plexiglass Sizes: 75 x 75 cm Limited edition of 15 pcs

Little Flower Bride by Irene Verdoorn Digital Art on 4 mm dibond and plexiglass Sizes: 75 x 75 cm Limited edition of 15 pcs

Fusion by Valérie Tura Light sculpture made of optic glass and bronze Sizes: 40 x 40 x 11,5 cm Limited edition of 8 pcs

Together by Valérie Tura Sizes: 30 x 4 cm Unique Ginger jar with rose hips by Jan Teunissen Painting made of oil on panel Sculpture made of bronze, hand chiselled with traditional handmade patina Sizes: 70 x 30 x 25 cm

Fleur 29 Touch of Gold by Royal Blue Collection Handmade ceramic apple with 24 carat golden stem Sizes: dia 29 cm Series

Tulip 12 Touch of Nature by Royal Blue Collection Handmade ceramic apple with wooden stem Sizes: dia 12 cm Series

Summer Romance by Manuela Wenger Painting made of mixed media on canvas Sizes: 61 x 61 cm Unique 31 by Tonny Srik Painting made of acrylic on canvas Sizes: 100 x 100 cm Unique

41 by Tonny Strik Painting made of acrylic on canvas Sizes: 80 x 100 cm Unique

    Painting made of oil on canvas Sizes: 100 x 100 cmSizes: 90 x 130 cm Sizes: 70 x 100 Unique Collage painting made of paper and acrylic on canvas made of acrylic and mixed media on canvas

Earth by Lieske Stieger Collage painting made of paper and acrylic on canvas Sizes: 100 x 100 cm Unique

Tango by Wim Steins Bronze sculpture Sizes: 60 x 60 x 25 cm Series

Torso by Wim Steins Bronze sculpture Sizes: 30 x 10 x 10 cm Unique

Nya by Bianca Ruizendaal Painting made of acrylic on canvas Sizes: 90 x 90 cm Unique

Nova by Bianca Ruizendaal Painting made of acrylic paint and charcoal on linen Sizes: 100 x 113 cm Unique

Fringe 004 by Sophie Reneman Painting made of acrylic on torn canvas and glued on dibond Sizes: 100 x 80 cm Unique

Fringe 001 by Sophie Reneman Painting made of acrylic on torn canvas and glued on dibond Sizes: 130 x 100 cm Unique

Mektub by Anat Ratzabi Bronze sculpture on a pedestal of stoneware Sizes: 56 x 15 x 15 cm Unique

Sheba by Anat Ratzabi Bronze sculpture on a pedestal of stoneware Sizes: 56 x 15 x 15 cm Unique

FishING for gold By Inge Prins van Wijngaarden Cardboard art with water-mixable oil and acrylic paint Sizes: 80 x 80 cm Unique

When the sky falls By Inge Prins van Wijngaarden Cardboard art with water-mixable oil and acrylic paint Sizes: 80 x 120 cm Unique

Lady in black by Piet Prins Digital art on HDM with glossy finish Available in different sizes Limited edition of 6 pcs

Steps to digital by Piet Prins Digital art on HDM with glossy finish Available in different sizes Limited edition of 6 pcs

Asperagus with blossom by Hub Pollen Painting made of oil on panel Sizes: 30 x 40 cm Unique

Apple branch by Hub Pollen Painting made of oil on panel Sizes: 47 x 61 cm Unique

Into the future zero by Angelika Poels Photo printed on dibond premium with glossy finish Sizes: 80 x 107 cm Limited edition of 3

Hidden behind stripes by Angelika Poels Mixed media on plexiglass Sizes: 69 x 93 cm Unique

White Wonder DELUXE #6 by Laura Kamphuis Painting acrylic on linen Sizes: 100 x 80 cm Unique Adorare brown by Jan Pater Sculpture made of bronze with brown patina in marble style Sizes: 60 x 26 x 24 cm Series

Fantasia in Rossa by Jan Pater Sculpture made of Portugese marble Sizes: 68 x 32 cm Unique

Nefertiti by Jos Out Sculpture made of bronze, on a socle made of steel. Sizes sculpture: 42 x 24 15 cm 4/7

Raffinato by Jos Out Sculpture made marble, Bardiglio Sizes: 108 x 40 x 20 cm Unique

Steel 93 “no title” by Carl Möller Wall sculpture made of welded steel with black paste finish Sizes: 5 x 25 x 25 cm Unique

Steel 85 “no title” by Carl Möller Sculpture made of welded steel Sizes: 45 x 45 x 45 cm Unique

Travel report by Roos van der Meijden Painting made of acrylic on canvas Sizes: 60 x 60 cm Unique

After the rain by Roos van der Meijden Painting made of acrylic on canvas Sizes: 80 x 80 cm Unique

Blue twist by Lutcia Marechal Light sculpture made of three Oryx horns with Delft bleu decoration and ceiling panel in blue epoxy. Sizes: 55 x 33 x 30 cm Unique

Lipstick by Lutcia Marechal Light sculpture made of epoxy, metal foil and acrylic paint Sizes: 55 x 33 x 30 cm Unique

Circle of flowers by Lydia de Loos Painting made of acrylic on panel Sizes: dia 90 cm Unique

Tulip Royale and Delft blue vase Painting made of acrylic on canvas Sizes: 115 x 135 cm Unique

Swan lake by Vladimir Ezhakov Painting oil on canvas Mijas_17_06 by Wil Lof made of acrylic and mixed media on linen Sizes: 110 x 85 cm Unique Sizes: 100 x 80 cm

Mystery_11_05 by Wil Lof Painting made of acrylic and mixed media on linen Sizes: 70 x 100 cm Unique

Cricula by Margot van Leeuwen Felt design made of wool from Merino,Angora, Camel and Alpaca with mulberry silk, bombix mori silk, and cocoons. Sizes: 85 x 110 cm Unique

Schoonebeker by Margot van Leeuwen Felt design made of wool from Schoonebeker sheep and Bergschaap with mulberry silk Sizes: 85 x 110 cm Unique

Wonder by Anita de Leeuw Painting made of acrylic on canvas Sizes: 75 x 75 cm Unique

Free as an Eagle by Anita de Leeuw Painting made of acrylic on canvas Sizes: 75 x 75 cm Unique

Wild flowers 10 by Lenie Kamstra Painting made of spray paint and acrylic on canvas Sizes: 50 x 50 cm Unique

Into the Dutch forest II by Lenie Kamstra Painting made of mixed media on linen Sizes: 100 x 100 cm Unique

Lampshade Sweet Hortensia by Lieke Jongeneelen Decorative lampshade with mosaic of hand-dried hydrangea leaf with gold paint accents Sizes: 30 x 15 cm Unique

Lampshade Brittle III by Lieke Jongeneelen Decorative lampshade with mosaic of eggshell and 23 carat gold flakes Sizes: 30 x 15 cm Unique

Artemis by Rineke de Jong Painting made of acrylic and mixed techniques on linen Sizes: 100 x 150 cm Unique

Aphrodite by Rineke de Jong Painting made of acrylic and mixed techniques on linen Sizes: 100 x 150 cm Unique

Het schakelen tussen verschillende technieken én tussen autonoom werk en werk in opdracht is best een natuurlijk proces.” Zichtbaar zijn, zowel online als fysiek “Tot nu toe heb ik de verkoop van mijn werk altijd zelf geregeld, in de geest van het bekende online adagium ‘hoe meer mensen mijn werk kunnen zien, hoe meer kans op verkoop’. Ik maak dan ook gebruik van zowel online presence en e-commerce als van fysieke aanwezigheid. Maar daardoor moet ik als kunstenaar niet alleen zichtbaar en aanwezig zijn bij de juiste, in mijn kunst geïnteresseerde koper, maar óók alle andere aspecten van de transactie (dus de hele fulfilment, zowel online als fysiek) uitvoeren. Daarbij moet ik verstand hebben van marketing, verkoop en serviceverlening in de uitvoering van de verkoop. Fysiek en digitaal. Dat betekent dat ik vaak meer tijd kwijt ben aan de inrichting van mijn verkoopkanalen en marketing activiteiten, dan aan kunst maken. Dat vind ik jammer, te meer omdat ik juist zo veel inspiratie heb om werk te maken. Daarom ben ik erg blij dat Dutch Luxury Design mij heeft benaderd en mij nu gaat vertegenwoordigen.” Nieuwsgierig zijn en blijven leren “Een spannende nieuwe fase in mijn werk is de combinatie van driedimensionaal werk met gekleurd licht. Daarbij ontwikkel ik glazuren die het gekleurde ledlicht waar ik mee werk telkens op verschillende wijze terugkaatsen. Deze nieuwe stap biedt veel mogelijkheden om verder te ontwikkelen, bijvoorbeeld naar abstracter sculpturen, groter werk en werk zonder ombouw, zoals in de openbare ruimte. Het is voor mij geen straf om als kunstenaar nieuwsgierig te zijn en te blijven leren en kijken. Er is al zo veel moois gemaakt. Het kleurgebruik van coloristen als Kandinsky, Matisse, Van Gogh, Klimt en David Hockney is een voorbeeld voor mij. Ook kijk ik graag naar werk van oude ambachtslieden, bijvoorbeeld in oude gevelstenen. Maar net zo lief kijk ik naar een mooi interieur of naar moderne architectuur. Al die inspiratie neem ik mee en hoop daardoor zelf ook iets bij te kunnen dragen.” Soloswimmer

META JAARSMA - METAKLEUR Meta Jaarsma is lichtkunstenaar en de ondernemer achter MetaKleur. Kunst heeft altijd al haar interesse gehad en vooral kleur intrigeerde haar. Na de middelbare school ging zij naar de kunstacademie en had zij schilderles van niemand minder dan Ruloff Manuputty, die al snel een ‘colorist’ in haar zag. Het feit dat zij erg veel last kreeg van de oplosmiddelen in de verf, noodzaakte haar echter een andere studie te gaan volgen. Maar de hang naar creëren bleef. Toen zij als productontwikkelaar werkte, besloot zij om naast haar baan een kleuropleiding te volgen, waardoor ze kon experimenteren met kleur, vorm en licht en ook weer begon te schilderen. Zo ontwikkelde zij gaandeweg haar LichtKunst, een transparant kleurontwerp met gekleurd licht, en besloot zij als zelfstandig ondernemer door te gaan. Meta Jaarsma Genieten van het tot stand brengen van uniek werk “Mijn ideeën over kleur en licht realiseer ik in autonoom werk maar ook in werk in opdracht voor toegepaste kunst, passend in een specifieke omgeving. Zo heb ik een LichtKunst-ontwerp in opdracht gemaakt en drie ontwerpen in keramiek voor buitengevels, waaronder het gevelteken voor De Oude Touwfabriek, een woonproject in het voormalige industriële complex van de touwfabriek in Oudewater. Ik geniet er van om samen met de opdrachtgever en de uitvoerder een uniek werk tot stand te brengen. Ik werk ook graag met verschillende technieken en materialen: verf op doek, inkt, aquarel, gouache, digitale ontwerpen, klei, glazuren en licht. Voorbeeld Metakleur in interieur

Inkleuren van verandering “In de toekomst wil ik met name verdiepen in onderwerp, presentatie en mijn boeken. Het filosofische, de levensvragen, positiviteit en het eindeloos inkleuren van verandering. Ik ben nog lang niet uitgespeeld ten aanzien van het leven, momenten, nieuwe mensen en situaties. Vanuit mijn eigen werk alsmede vanuit persoonlijke opdrachten hoop ik nog voor veel mensen een stukje daarvan in te kunnen vullen; een lijn, een beeld, een houvast neerzetten in een schilderij. Niet om te begrenzen maar altijd weer om ergens aan te knopen. Een beeldtaal die ik hoop beter uit te dragen en te plaatsen.” Lieske met schilderijen en kussens met haar dessin

LIESKE STIEGER Lieske Stieger is beeldend kunstenaar. Ze verbeeldt in een eigen, kleurrijke beeldtaal haar verwondering over uiteenlopende levensmomenten. werkt ze in opdracht met als specialisatie ‘personal paintings’. In de collagetechniek voelt ze zich het meest thuis: ‘los’ kunnen gaan in allerlei technieken, die ze samenvoegt tot een nieuw beeld. Levensverhalen in beeldtaal “Ik ben kunstenaar geworden vanuit een sterke innerlijke drijfveer om levensverhalen te vertalen in een eigen beeldtaal. Daarbij realiseer ik me, dat de reis om tot al die verbeeldingen te komen oneindig is en mogelijk mooier dan het resultaat, aangezien het altijd een momentopname is in een constant vervloeiende wereld.” Lieke Stieger Liever live verrassen “Social media vind ik nog te vluchtig. Om ‘verliefd’ te worden op materie, kleur en materiaal prefereer ik persoonlijk écht zien. Daarom bewust slechts een impressie van mijn recente ‘verschilderen’ en ‘verschrijven’ op mijn website. Het toe- en uitlichten doe ik liever in mijn boeken en tijdens expo’s, omdat ik het mooi vind als er nog iets te verrassen is. Daardoor is er wél ruimte voor verbetering. Zeker ten aanzien van de persoonlijke opdrachten.”

Connectie met mensen over de hele wereld “Ik geef mijn ervaring en expertise graag door aan anderen. Door les te geven, verspreid ik het ambacht en word ik zelf ook weer geïnspireerd. Door de pandemie kon ik opeens geen live les meer geven. Ik ben toen gaan testen met digitaal lesgeven via Zoom. Dat is me heel goed bevallen. Eerder had ik nooit gedacht dat dit mogelijk zou zijn. Het is natuurlijk niet hetzelfde als een live, maar ik heb toen wel ervaren, dat de connectie met mensen over de hele wereld heel veel energie geeft. Sinds een jaar ben ik tevens te vinden op Instagram en dat levert ook weer nieuwe verbindingen en opdrachten op. Bijzonder, dat je via de digitale wereld zo veel nieuwe inzichten en erkenning krijgt! Een goede ontwikkeling voor alle kunstenaars.” Ecologisch verantwoord naar de toekomst “Het werken met natuurlijke materialen is nooit hetzelfde. Je bent afhankelijk van wat er beschikbaar is. Dit bepaalt mede de aard van het werk. Dat geldt ook voor het verven met planten. Naast wild plukken van bloemen en planten, heb ik sinds een paar jaar verfplanten in mijn tuin. Voor de beste resultaten gebruik ik regenwater. Zo blijkt ecologisch verantwoord ook nog het mooiste werk op te leveren. Naast wol gebruik ik ook plantenvezels en zijde in mijn werk. Om meer bewust te worden van de materialen die ik gebruik, kweek ik sinds kort ook mijn eigen zijde. Zo kom je telkens een stapje verder naar het volledig beheersen van proces en materialen. Mijn missie is, om anderen ook de schoonheid van natuurlijke kunst te laten ervaren. De oorsprong, de natuur die we mijns inziens een beetje zijn kwijtgeraakt. Ik weet zeker, dat wol ook in de toekomst blijft verbinden: vezels en mensen.” VivaVilt wandobject

CENTER PIECES In de rubriek Center Pieces bieden we kunstenaars en product ontwerpers de kans het stralende middelpunt te zijn van de Dutch Luxury Design Art Catalogue. Hier vertellen zij over wie ze zijn, wat hen drijft en over hetgeen hen bezighoudt. MARGOT VAN LEEUWEN - VIVAVILT Margot van Leeuwen ontwerpt en bewerkt natuurlijke materialen tot een 2- of 3D werk in een ambachtelijk viltatelier, genaamd VivaVilt. Creëren met vondsten uit de natuur “Mijn vader werkte met hout en kon alles zelf maken. Heerlijk vond ik dat. Die puurheid en onafhankelijkheid van het werken met natuurlijke materialen. Mijn moeder heeft gewerkt als weefster en is zeer bedreven in verschillende handwerktechnieken. Zo groeide ik op tussen de makers en ondertussen verzamelde, bouwde en creëerde ik met vondsten uit de natuur. Ik had ook een fascinatie voor kunstenaars en dan vooral hun werkplaats. Ik keek mijn ogen uit toen ik op een dag mocht kijken in het atelier van de vader van een vriendin, de bekende kunstschilder Fer Hakkaart. Wat een nieuwe wereld ontdekte ik daar!” Controle over materiaal en proces “Na een journalistieke en grafische opleiding heb ik lange tijd op verschillende opmaakredacties gewerkt, maar dat vond ik toch veel te veel computerwerk. Ik kan niet stilzitten en heb altijd duizend ideeën tegelijk. In mijn vrije tijd ben ik altijd met tekenen en textiel bezig gebleven. Margot van Leeuwen Materialen In 2001 kwam ik in aanraking met vilt maken en wist ik direct dat dit was waar ik altijd naar had gezocht. Dat directe tactiele werk, het pure materiaal dat altijd weer anders is en de controle over het materiaal en het krimpproces. Toen viel alles op z’n plek.”

Flowergarden by Meta Jaarsma Ligth sculpture Sizes: 101 x 76.5 x 11,5 cm Unique

Colourfields by Meta Jaarsma Ligth sculpture Sizes: 77.5 x 60 x 12,5 cm Unique

Spanish vase by Mieke van den Hoogen Ceramic sculpture Sizes: 35 x 20 x 20 cm Unique

Woman by Mieke van den Hoogen Ceramic sculpture Sizes: 75 x 20 x 20 cm Unique

Show It by Claudine Hermes Painting made of watercolour and ink on paper Sizes: 50 x 65 cm Unique

Loose inspirations by Claudine Hermes Painting made of watercolour and ink on paper Sizes: 50 x 65 cm Unique

Girl in green top by Ann Hermans Bronze sculpture Sizes: 24 x 24 x 22 cm Unique

Sitting girl by Ann Hermans Bronze sculpture Sizes: 18 x 14 x 14 cm Unique

Odetta´s Fate By Raimonda Grikšait Painting made of acrylic on canvas Sizes: 250 x 200 cm Unique

Comedia dell´arte By Raimonda Grikšait Painting made of acrylic on canvas Sizes: 250 x 160 cm Unique

Sourcy by Marlies Geldof Double sided artwork made of high gloss resin on granite stand Sizes: 47,5 x 30 cm Unique

Springtide by Marlies Geldof Wall sculpture made of high gloss resin on dibond Sizes: 100 x 100 cm Unique

Hommage à Dior, 1956 by Jolanda van der Elst Painting made of acrylic on canvas Sizes: 80 x 140 cm Unique

Hommage à Dior, 1949 by Jolanda van der Elst Painting made of oil and paper on linen Sizes: 100 x 120 cm Unique

Agapanthus XL Palladium by Ingrid Elias Hand applied Palladium leaf and watercolour over archival inks on cotton paper. Sizes: 80 x 68 cm Limited Edition

´Blue Iris´ by Ingrid Elias Original watercolour painting on professional artist 300 grs paper Sizes: 46 x 54 cm Unique

Performer by Johan van Dreven Digital art on 4 mm dibond Sizes: 100 x 80 cm Limited Edition

Introspection by Johan van Dreven Digital art on 4 mm dibond Sizes: 100 x 80 cm Limited Edition

Wait by Dick van Dijk Painting made of oil on canvas Sizes: 50 x 40 cm Unique

As long as you are by Dick van Dijk Painting made of oil on panel Sizes: 40 x 40 cm Unique

Beach party by Jan Detrie Painting made of acrylic on linen Sizes: 100 x 100 cm Unique

Spider by Jan Detrie Painting made of acrylic on linen Sizes: 100 x 100 cm Unique

Vase by Royal Delft Hand painted ceramic sculpture Sizes: 57 x 27 x 27 cm

Proud Mary Cobalt Flower by Royal Delft Hand painted ceramic sculpture Sizes: 35 x 20 x 20 cm

Huis, tuin en keuken golf by Hermien Buytendijk Ceramic sculpture Sizes: 28 x 73 x 77 cm Unique

Mata Haring by Hermien Buytendijk Ceramic sculpture Sizes: 16 x 40 x 29 cm Unique

Eclipse by Lenie van den Bulk Painting made of oil on linen Sizes: 90 x 90 cm Unique

Waterland by Lenie van den Bulk Painting made of oil on linen Sizes: 120 x 110 cm Unique

PLANET Nightsky By Ferdi de Bruijn Light sculpture made of a slate disk and in relief printed original photo Sizes: 91 x 91 cm Unique

Wave By Ferdi de Bruijn Light sculpture made of composite, hand painted with acrylic paint. Sizes: 170 x 25 x 6 cm Unique

Eternal by Jeroen van de Brug Glass sculpture Sizes: 20 x 24 x 28 cm Unique

Curling reflection by Jeroen van de Brug Glass sculpture Sizes: 15 x 19 x 25 cm Unique

  by Leena Blom Bronze sculpture Sizes: 36 x 15 x 35 cm Unique

Byzanthine I by Leena Blom Bronze sculpture Sizes: 25 x 52 cm Unique

Tender feathers by Therèse Blok Vase made of mineral composite painted with royal blue and 24 carat gold paint. Sizes: 18 x 17 cm Unique

Longing by Therèse Blok Painting made of oil on linen Sizes: 60 x 80 cm Unique

Amorea by Lambert van Berkom Bowl made of high-quality stainless steel Sizes: 51 x 29 x 13 cm Unique

Calypso by Lambert van Berkom Bowl made of high-quality stainless steel Sizes: 32 x 18 x 12 cm Unique

Delftoise by René Beaumont Sculpture made of Azul de Macaubas, granite. Sizes: 37 x 22 x 18 cm Unique

Triangle by René Beaumont Sculpture made of Carrara Bianco, marble Sizes: 16 x 20 x 19 cm Unique

Delft Blue with flowers by Hetty Ansing Giclée on canvas Sizes: 75 x 115 cm Unique

Delft Blue with cow parsley by Hetty Ansing Painting made of acrylic on panel Sizes: 50 x 60 cm Unique

Sunset by Bastiaan van Amstel Painting made of acrylic on linen Sizes: 100 x 150 cm Unique

Circolori by Bastiaan van Amstel Painting made of acrylic on linen Sizes: 100 x 120 cm Unique

Woodman by Nanda van Alebeek Sculpture made of bronze Sizes: 18 x 13 x 20 cm Unique

I love my headgear by Nanda van Alebeek Sculpture made of bronze on wooden pedestal Sizes: 29 x 15,5 x 11 cm Unique

Together Barok made by Jan-Joop Ruisch Sculpture made of optic glass Sizes: 50 x 17 x 14 cm Unique

Cube red made by Jan-Joop Ruisch Sculpture made of optic glass Sizes: 17 x 17 x 17cm Unique

Since 2013, Dutch Luxury Design has worked with artists and international galleries and interior specialists. The market for art is experiencing strong changes, so we are on a combined on- and offline path of art discovery and enjoyment. It´s our mission to find the most original art pieces and bring them to the attention of an artloving audience. We embrace the skills and craftsmanship of our artists and support them. Selected from a passion for art and craftsmanship, every art piece is completely created to brighten your world. Discover to experience happiness and how you can enrich your living environment, giving it a new distinctive meaning, while enjoying it to the fullest. Dutch Luxury Design has a strong relationship with the world of interior design in collaboration with Associates Des Arts and is supported by the Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands. “It is our mission to find and bring curated and original works of art and design objects to the attention of an art-loving public and interior professionals. The essence of our mission is authenticity, cooperation, creativity, trust and craftsmanship with a serious ambition for business and growth. Dutch Luxury Design wants to be valuable for all involved, for now and for the long term, with a solid business approach, in which every participant contributes to continuity and quality.” Margreet van der Gaag Managing Director margreet@dutchluxurydesign.com 0031 (0)683707830 www.dutchluxurydesign.com

Art Selection Winter 2021/2022, including artworks by: Jan Joop Ruisch Nanda van Alebeek Bastiaan van Amstel Hetty Ansing René Beaumont Lambert van Berkom Therèse Blok Leena Blom Jeroen van de Brug Ferdie de Bruijn Lenie van den Bulk Hermien Buytendijk Royal Delft Jan Detrie Dick van Dijk Johan van Dreven Ingrid Elias Jolanda van der Elst Marlies Geldof Raimonda Grikšait Ann Hermans Claudine Hermes Mieke van den Hoogen Meta Jaarsma Rineke de Jong Lieke Jongeneelen Lenie Kamstra Anita de Leeuw Margot van Leeuwen Wil Lof Lydia de Loos Lutcia Marechal Roos van der Meijden Carl Möller Jos Out Jan Pater Angelika Poels Hub Pollen Piet Prins Inge Prins van Wijngaarden Anat Ratzabi Sophie Reneman Bianca Ruizendaal Wim Steins Lieske Stieger Tonny Strik Sabine Struycken Valérie Tura Irene Verdoorn Albert Voges Stephan Wolters Antoon van Wijk World of Some

“It is with the reading of books the same as with looking at pictures; one must, without doubt, without hesitations, with assurance, admire what is beautiful.” - Vincent Van Gogh -

ART OBJECTS DESIGN OBJECTS EXPOSITION ARTISTS SERVICES ART CATALOGUE DUTCH LUXURY DESIGN

1 Publizr

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150
 151. 151
 152. 152
 153. 153
 154. 154
 155. 155
 156. 156
Home


You need flash player to view this online publication